Řeč je o jitkovské firmě Hamerník, která patří k největším českým výrobcům celodřevěných hrábí. „Toto zemědělské a zahradnické nářadí dodáváme výlučně do velkoobchodů, které zajišťují jeho další prodej. Část naší produkce také exportujeme do zemí Evropské unie”, říká obchodní ředitel společnosti, Petr Lidmila.

Hrábě jsou jen zdánlivě univerzální, je dobré vlastnit několik různých typů. Přísloví dokonce praví – „kolik hrábí máte, tolikrát jste zahradníkem”.

Pokud jde o počet kolíků nebo-li zubů, internetová enycklopedie doporučuje čtrnáct, když jich je více, trpí paže, ulevit si lze několikerým vylomením, ale nesmí se to přehnat, hrábě jsou potom k ničemu, uvádí šprýmovný slovník zemědělského náčiní.

Vtipálci ještě tvrdí, že na počest tohoto nářadí se zrodil jeden ze šlechtických titulů. Po humorné vsuvce zpátky k věci. Při výrobě hrábí a veškerých druhů násad pro zahrádkáře, stavebníky a lesníky vzniká poměrně značný odpad – hobliny a piliny. V Jitkově je dlouho prodávali, nyní je ale lisují do briket, které jsou vysoce ekologickým palivem. Mají například o třicet procent větší výhřevnost, než hnědé uhlí.

Ivo Havlík