„Kravín byl provozován jako vazný, tedy s technologií, která již nevyhovovala současným nárokům a požadavkům. Proto jsme se rozhodli chov dojnic na farmě přestavět a zmodernizovat. Základním předpokladem pro splnění tohoto cíle bylo spojení individuální péče o zvířata se špičkovou technologií. Za tímto účelem byly využity nejnovější poznatky o chovu hospodářských zvířat a používané technologie z vyspělých chovatelských zemí. Zároveň s tím došlo k podstatnému zlepšení kultury práce ošetřovatelů dojnic,“ informuje za společnost Osiva František Šťastník.

Bezbariérová dojírna

Vlastní rekonstrukce se týkala objektu bývalé stáje s přístavbou nové dojírny a vybudování skladovacích jímek a hnojiště. Dispozičně je stáj řešena tak, že se jedná o halu s volným ustájením pro 178 kusů dojnic. Podélné stěny stáje jsou otevřené, a tak společně s hřebenovou štěrbinou zajišťují lepší průchodnost a dostatek vzduchu pro zvířata. Stěny jsou kryty pouze podpůrnou sítí a svinovací plachtou. Dojení krav probíhá v nové dojírně, která bezprostředně navazuje na stáj. „Technologicky se jedná o bezbariérovou dojírnu s 2x12 dojícími stáními. Na dojírnu navazuje prostor mléčnice, strojovna chlazení a sociální zázemí pro ošetřovatele. Systém dojení je propojen s řídícím počítačovým softwarem a umožňuje zobrazovat a následně vyhodnocovat důležitá data o jednotlivých dojnicích,“ popisuje technické podmínky dojírny František Šťastník.

V mléčnici jsou umístěny nádrže se skladovací kapacitou 7.500 litrů mléka. Dokonalé vyčištění a dezinfekci zajišťuje mycí a dezinfekční automat. „To nám umožňuje dodávat mléko ve výběrové jakosti, máme také povolení k prodeji syrového kravského mléka přímo spotřebiteli,“ řekl Šťastník.