Jak ředitel Vydrář vysvětluje, jedním ze zvažovaných opatření je soustředit pracovníky Finančního úřadu do větších územních pracovišť, takzvaných řídících územních pracovišť převážně v sídle okresu, a u nejmenších řízených územních pracovišť zachovat pouze základní funkce nutné pro komunikaci s obyvatelstvem. „Návrh předkládají jednotliví ředitelé Finančních úřadů Generálnímu finančnímu ředitelství, které je v současné době vyhodnocuje a po schválení rozpočtu na rok 2020 následně předloží ke konečnému schválení vládě ČR jako návrh na změnu systemizace k 1. lednu 2020,“ vysvětlil ředitel Vydrář.

Před několika dny napsal Havlíčkobrodský deník článek týkající se údajného rušení některých pracovišť finančního úřadu konkrétně v Ledči a v Chotěboři. Starostové regionu a veřejnost na to reagovala pobouřením.

Provoz bude zajištěn

V rámci Kraje Vysočina ředitel Finančního úřadu pro Kraj Vysočina Oldřich Vydrář projednal v minulém týdnu se starosty obcí Bystřice nad Pernštejnem, Chotěboř a Ledeč nad Sázavou a některými dalšími starosty z regionu, jakým způsobem navrhuje zajistit provoz na těchto územních pracovištích. Zdůraznil především, že se nepředpokládá rušení územních pracovišť jako takových a provoz bude zajištěn v úřední dny vůči fyzickým osobám.

„Bude tedy možné stejně jako v současné době učinit podání na podatelně, podat přihlášku k registraci a vyžádat si autentizační údaje pro EET a u poplatníků, kteří si přijdou vyřídit svoje záležitosti jak na majetkových daních, to znamená dani z nemovitých věcí a dani z nabytí nemovitých věcí, tak i ostatních daní, to znamená na dani z příjmů fyzických osob, DPH a silniční dani, budou poskytnuty relevantní informace. Běžně se jedná o převzetí veškerých žádostí o posečkání úhrady daně, žádostí o prominutí příslušenství, žádostí o informaci o stavu osobního daňového účtu, potvrzování bezdlužnosti a podobně. V období ledna a března, kdy jsou podávána daňová přiznání na dani z nemovitých věcí a na dani z příjmů fyzických osob, se předpokládá jak rozšířený počet dnů tak i pracovníků, aby byly kapacitně dostatečně vykryty potřeby vyššího počtu poplatníků,“ popisuje celý způsob činnosti územních pracovišť ředitel Vydrář a dodává: „K uvedenému návrhu je možno ještě poznamenat, že shodný provozní režim je již v současné době v Kraji Vysočina provozován v Náměšti nad Oslavou, Pacově a Telči a to bez zjevných nedostatků a bez negativních zkušeností.“