„Naše společnost se systematicky zaměřuje na nejnovější technologie vyrábějící elektrickou energii z alternativních zdrojů. Je proto logické, že nás uvedený systém ORC nizozemské firmy Tri-O-Gen zaujal," uvedl ředitel společnosti B:Power Investment Jiří Musílek.

Ten vysvětlil, že zařízení využívá plných osmnáct procent tepla ze spalin jako další ekologický zdroj energie. „Jde skutečně o technologickou novinku, což potvrzuje i skutečnost, že na celém světě je v provozu prozatím jen dvacet těchto zařízení. Jako první u nás tuto technologii, a to už v září nebo říjnu letošního roku, zprovozníme v bioplynové stanici v Jetřichovci na Pelhřimovsku," pokračoval Musílek. Systém ORC je podle jeho slov vhodný nejen pro bioplynové stanice, ale i pro celou řadu dalších technologií.

Hranice 350 stupňů

„Na elektřinu přemění nejen teplo ze spalin motorů na bioplyn, ale také z motorů na zemní plyn, dále zážehových, biodieselových či dieselových motorů, plynových turbín, tepla z pecí, kotlů a tak dále. Zkrátka z jakýchkoliv tepelných zdrojů, jejichž spaliny dosahují teploty přesahující 350 stupňů Celsia," konstatoval Musílek.

Lidé z B:Power Investment ale mají v „hledáčku" i další technologickou novinku, kterou by chtěli rozšířit český trh s alternativními zdroji elektrické energie. Tentokrát jde o německou technologii Wood Gas Power Plant německé společnosti Kuntschar.

Starý „dobrý" dřevoplyn

„V podstatě nejde o nic jiného, než o výrobu dřevoplynu z dřevěné štěpky, který je následně spalován v kogenerační jednotce," popsal jednoduše tuto technologii Musílek a poznamenal, že prvním místem v České republice, kde bude tato technologie uvedena do provozu, budou Štoky. „Tím pověstným pionýrem či průkopníkem se stane tamní Lesní družstvo obcí, které by tuto technologii vyrábějící elektřinu s vůní dřeva, jak jí pracovně říkáme, mělo spustit také v září či říjnu tohoto roku," dodal Musílek a připomněl, že technologii mohou efektivně využívat i pily, dřevozpracovatelské provozy, ale i lokální výtopny, průmyslové areály a další.

Z uvedeného jednoznačně vyplývá, že výrobci technologií alternativních zdrojů elektrické energie jdou mílovými kroky kupředu, stejně jako celé toto energetické odvětví. Podle Musílka se to záhy projeví i na trhu s energiemi. „Již v roce 2017 by se měla veškerá takzvaně zelená energie obejít zcela bez státních subvencí," uzavřel Musílek.