Tak vypadá ekologie v praxi. „Je lepší mít víc stromů zasázených než pokácených. Konat dobro pro lidi a planetu. To je základ našeho myšlení a našeho přístupu k podnikání,“ říká jednatel společnosti František Vícha.

Škola Konečná
Nový pavilon i bezbariérový výtah: školy v Havlíčkově Brodě čekají změny

Ceny za společenskou odpovědnost

* Soukromý sektor do 50 zaměstnanců: ASMJ, s.r.o.
* Soukromý sektor do 250 lidí: B:Tech, a.s., General Logistics Systém Czech Republic, s.r.o., Gordic spol. s r. o.
* Soukromý sektor nad 251 lidí: Icom transport a.s., Mann + Huummel (CZ) v.o.s., Mann + Hummel Service s. r. o., Stora Enso Wood Products Ždírec s.r.o.
* Veřejný sektor, města obce: města Humpolec a Třebíč
* Veřejný sektor, příspěvkové organizace: Střední průmyslová škola Třebíč, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou, Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina
* Veřejný sektor, neziskové organizace, spolky: Diecézní charita Brno – Oblastní charita Jihlava, Soukromá vyšší odborná škola sociální, Vysoká škola polytechnická Jihlava

Zdroj: Kraj Vysočina

Na počátku týdne v Jihlavě převzal Cenu hejtmana Kraje Vysočina za společenskou zodpovědnost. „Chceme zviditelnit podniky a organizace, které věnují pozornost etice, pečují o své zaměstnance, dbají na minimalizaci dopadů na životní prostředí a přispívají k rozvoji regionu,“ vysvětluje podstatu ocenění vysočinský hejtman Vítězslav Schrek.

Historie dřevařského průmyslu ve Ždírci sahá hluboko do minulosti. Již od konce devatenáctého století se na místní pile zpracovávalo dřevo. Novodobá historie se začala psát od druhé poloviny dvacátého století, kdy pilu ve Ždírci koupila rakouská firma Holzindrustrie Schweighofer. Dalším významným mezníkem se stal rok 2001, kdy se stoprocentním vlastníkem stal jeden z nejvýznamnějších světových koncernů papírenského a dřevozpracujícího průmyslu, společnost Stora Enso Wood Products. Tato finsko-švédská firma patří v severských zemích mezi špičku dřevařských koncernů. „Společnost si zakládá na udržitelnosti a ekologii. Materiály Stora Enso z vláken jsou obnovitelné, recyklovatelné a při jejich výrobě nejsou používány fosilní zdroje,“ popisuje Vícha. Jak upřesnil, ve výrobním procesu společnosti nemají místo neobnovitelné materiály jako beton a plast.

Podle starosty Ždírce Bohumíra Nikla je Stora nejen největší zaměstnavatel v regionu. „Výborně spolupracuje s městem. Teď přistavěla novou linku. Pro nás to znamená další stovku pracovních míst,“ poznamenává starosta Nikl. V současné době zaměstnává společnost asi tři stovky lidí. V práci využívá mnohaleté znalosti v oblasti lesnického hospodářství.

Soutěž o Cenu hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost se konala po dvouleté covidové přestávce. Kraj ocenil patnáct organizací a firem. Stora Enso se do soutěž přihlásila poprvé. Chtěla ukázat, že jde být velkou firmou, ale přesto se chovat ekologicky s respektem k přírodě. „Získání ceny je potvrzením našich dlouhodobých snah v oblasti sociální a ekologické. Zároveň nás motivuje do dalších aktivit v regionech, kde Stora Enso působí. Společenská odpovědnost je součástí naší strategie a firemní kultury,“ zdůrazňuje jednatel Vícha.

Podle něj svět potřebuje obnovitelné stavební materiály. Dřevo je důležité pro zdraví planety. V současnosti má finsko-švédská společnost v celém Česku přes tisíc zaměstnanců, a to ve třech sídlech – v softwarovém centru v Ostravě, v závodech v Plané u Mariánských Lázních a ve Ždírci nad Doubravou na Havlíčkobrodsku.