Vedle předsedů jednotlivých okresních hospodářských komor Jihlavy, Havlíčkova Brodu, Třebíče, Pelhřimova a Žďáru nad Sázavou se jednání zúčastnil také člen představenstva Hospodářské komory České republiky Ing. Martin Plachý, Ph.D., předseda představenstva KHK KV Dr. Ing. arch. Jaroslav Huňáček, ředitel KHK KV Ing. Tomáš Prchal a další hosté.

Účastníci jednání si se zájmem prohlédli výrobní provoz havlíčkobrodské tiskárny a při komentované prohlídce se seznámili s technologií výroby knih. Tiskárny Havlíčkův Brod patří mezi největší výrobce knih v České republice a v současné době zaměstnávají 140 zaměstnanců. V letošním roce vyrobí téměř 9 milionů kusů knih a očekávají tržby přesahující 200 milionů korun, což bude historicky nejlepší výsledek za dobu existence akciové společnosti. Na letošní rok připadá výročí 165 let od založení knihtisku v Havlíčkově Brodě.

Na tomto jednání představenstvo Krajské hospodářské komory Kraje Vysočina schválilo projekt Prosperita kraje i pro budoucí generace. Cílem projektu je zmírnit zápornou fluktuaci obyvatel Kraje Vysočina a přispět k prosperitě podniků a tím i našeho kraje.

Představenstvo dále projednalo výsledky aktuálního průzkumu. Hospodářská komora České republiky od samého začátku protestuje proti zavedení elektronického kontrolního hlášení k DPH a upozorňuje na negativní na podnikatelskou veřejnost. Do současné doby vláda nejenže nenavrhla žádné zjednodušení jiných agend, ale ani nezajistila dostatečnou informovanost o této problematice. Z tohoto důvodu se KHK KV rozhodla provést průzkum mezi svými členy o jejich připravenosti na tuto novou povinnost. Průzkum byl realizován v období od 16. do 20. listopadu 2015.

Z provedeného průzkumu vyplynulo, že celkem 61 procent dotazovaných firem o kontrolním hlášení k DPH buď vůbec neví, nebo na něj nejsou dostatečně připraveni. Firmy se obávají především nárůstu byrokratické zátěže (81 procent respondentů), příliš vysokých sankcí při pochybení (73 procent) a odevzdání obchodně citlivých údajů (58 procent). Jen 6 procent respondentů se zavedením kontrolního hlášení k DPH nemá žádný problém.

Průzkum potvrdil neinformovanost a nepřipravenost většiny podnikatelů na tuto novinku, která od 1. 1. 2016 způsobí řadu byrokratických problémů. Hospodářská komora ČR momentálně usiluje alespoň o půlroční zaváděcí období, na které by se zákonem stanovené sankce nevztahovaly.

Ing. Ludmila Dočkalová, místopředsedkyně představenstva Krajské hospodářské komory Kraje Vysočina