„Prvnímu předsedovi Jaroslavu Bezpalcovi a jeho kolegům se podařilo vybudovat od nuly prosperující podnik, spravující lesní majetky bývalého velkostatku Žďár. Letos je to devadesát let od založení družstva a pětadvacet let od obnovení jeho činnosti po roce 1989. Chtěli jsme si obě výročí důstojně připomenout letos na jaře, ale kvůli koronaviru jsme museli oslavy přesunout na konec léta,“ sdělil ředitel Lesního družstva Jiří Svoboda. Jak dodal, těch pětadvacet let ukázalo, že lesní družstvo je dobrým hospodářem a významně obohacuje rozpočty členských obcí.

Lesní družstvo obcí se sídlem v Přibyslavi je podle Svobody největším lesním družstvem v České republice. Patří zároveň i mezi nejstarší. „V době svého vzniku na sklonku roku 1930 byla celosvětová hospodářská krize, majetek byl zasažen polomem a i přesto dokázali naši předchůdci družstvo udržet a rozvinout,“ zdůraznil Svoboda s tím, že myšlenka družstevnictví je poměrně stará a její počátky je nutno hledat ještě v období Rakouska – Uherska.

Historii Lesního družstva obcí Přibyslav podrobně zmapoval starosta Přibyslavi, místopředseda představenstva Martin Kamarád. Jeho podrobná publikace shromažďuje fakta o založení Lesního družstva Přibyslav, včetně medailonku jeho členů. Kniha vyšla v počtu 200 kusů.

„Z dnešního pohledu je velmi zajímavé, že v době založení členové představenstva do lesního družstva vložili jako záruku vlastní majetky," podotkl starosta Kamarád. Podle Jana Martince ze Ždírce nad Doubravou, předsedy Lesního družstva Přibyslav, nebylo ani znovuobnovení činnosti před dvaceti čtvrt stoletím jednoduché.

„Museli jsme nechat opravit rozpadlé hájenky, fořtovny a zchátralé cesty, o které se dřív nikdo nestaral. Neměli jsme ani stroje. Než jsme všechno koupili a zaplatili, odrazilo se to samozřejmě ve výši příjmů," popsal začátkydružstva před dvaceti lety Martinec. Jedním ze zakladatelů družstva byl Josef Lacina z Pořežína. Jeho syn Josef Lacina již překročil osmdesátku.

„Byl jsem tehdy malý kluk, když se lesní družstvo zakládalo, moc si z toho nepamatuji. V naší rodině se ale traduje, že když můj otec vložil do družstva svůj majetek, jeho otec, můj děda, prý z toho měl smrt, ale co je na tom pravdy, nevím," konstatoval syn zakladatele družstva, který se ale nestal lesníkem, nýbrž strojařem. Jak dodal,jeho otec, ve své době možná ani netušil, že se zasloužil o vznik největšího lesního družstva obcí v republice. „Můj tatínek ale občas vyprávěl, že když jel se svými kolegy do Prahy na Ministerstvo zemědělství lesy kupovat, pořídil jim jedem ministerský úředník lístky do Národního divadla, aby venkované poznali pražskou kulturu, ale protože šetřil, byly ty lístky jen na stání," dodal Jan Lacinas úsměvem.

„Jsme hrdi na to, že první předseda představenstva Josef Lacina je právě od nás, z Pořežína," zdůraznil Miloslav Černý z Velké Losenice. Obec Losenice má v družstvu 36 podílů z celkových 710. Nejvíc podílů, zhruba 88, má Přibyslav.

Jak doplnil ředitel Jiří Svoboda, majetek družstva byl v roce 1959 zestátněn a idea lesního družstevnictví byla na dlouhých 36 let pohřbena hluboko do archivů. Po roce 1989 se nemalým úsilím několika nadšených lesníků a politiků podařilo v roce 1995 lesní družstva obnovit

.