V Havlíčkově Brodě začala v pondělí 2. března odpoledne náročná úprava silnic Dolní a Žižkova spojená se stavbou kruhového objezdu za víc než 50 milionů. Práce jsou rozdělené do tří etap a potrvají až do podzimu.

„V Dolní ulici vznikne městský bulvár se zúženou silnicí a rozšířenými chodníky s velkou dlažbou. Zásobování obchodů usnadní zásobovací zálivy. Ulici doplní zeleň a veřejné osvětlení,“ sdělil za město Havlíčkův Brod vedoucí odboru rozvoje města Josef Beneš. Práce v ulici Dolní a Žižkova ale vyžadují náročná omezení, která se dotýkají řidičů, chodců ale hlavně místních podnikatelů a ti už ztrácejí trpělivost.

Na rekonstrukci v Dolní se podílí město a Kraj Vysočina. Staví firma Strabag. „Některé uzavírky jsou nesmyslné. Chybějí nám informace, které chodníky před obchody se který den zavřou. Zákazníků ubylo, protože nechtějí tápat bludištěm. Jdou do krámu a narazí na plot, nevědí kudy plot obejít, tak do krámu nejdou. S kolegou pekařem Jiřím Žákem jsme se stali zástupci podnikatelů z ulice Dolní a Žižkova. Snažíme se jednat, aby dopad stavby na naše podnikání byl co nejmenší. S vedoucím stavby se mluvit dá, ale firma Strabag, ta nekomunikuje,“ popsal situaci v centru města cukrář Karel Pavlíček.

Archeologické práce na trase budoucího obchvatu kolem Havlíčkova Brodu.
Pálenka z třešní byla před lety v Brodě nejspíš hitem, zjistili archeologové

Úbytek zákazníků, pokles tržeb, problémy s parkováním. To bylo podle prodejce elektrokol Jaroslava Kříže hlavním důvodem proč centrum města opustit.

„Už jednou se v Dolní ulici kopalo a na tržbách to bylo znát. Teď se situace opakuje, takže jsme se rozhodli vystěhovat,“ vysvětlil Jaroslav Kříž, proč zákazníci prodejnu kol už v Dolní ulici nenajdou. „Vystěhovali jsme se na Pražskou. Máme tam lepší prostory, zákazníci mají lepší přístup do prodejny, je kde parkovat,“ dodal Kříž.

„Co dnes vyrobíme a neprodá se, to můžu vyhodit, takže během stavebních prací v Dolní ulici mi tržby klesly hodně citelně a nejsem sám komu to v ulici znesnadňuje podnikání “ konstatoval pekař Jiří Žák z Termesiv.

Jak zdůraznil, to, co podnikatelům Dolní ulici chybí nejvíc, jsou informace. Která část ulice a chodníků se zavře. Která prodejna se musí připravit na to, že se zákazníci dovnitř jen těžko dostanou. Naštěstí se podle Žáka podařilo nespokojeným podnikatelům z Dolní ulice a Žižkova za podpory Okresní hospodářské komory vyvolat jednání s městem, Krajem Vysočina a vedením stavby.

„Stal jsem se v toto případě jakýmsi koordinátorem živnostníků kteří v ulici podnikají. Nejenom u mě v obchodě mají uzavírky na podnikání fatální dopad. Pravidelně se snažím na facebooku našeho pekařství informovat jak budou práce v Dolní ulici postupovat a které chodníky se zavřou, tak aby zákazníci i podnikatelé měli potřebné informace,“ upřesnil Žák. Jak dodal, situace se mění každým okamžikem a není možné informovat úplně a přesně. „Na nějaké kompenzace za ušlý zisk nemáme nárok,“ posteskl si pekař.

Systém monitoringu odpadů.
Popelnice z Havlíčkobrodska budou pod drobnohledem starostů. Díky QR kódům

Jak dodal, podnikatelé chápou, že stavební práce takového rozsahu jsou náročné a bez problémů se neobejdou, ale všechno je záležitost organizace a domluvy. „Nicméně se zdá, že se vše vyvíjí dle harmonogramu prací a vše již bude snad brzy hotovo,“ podotkl Žák. 

Dozor nad stavebními pracemi v Dolní ulici za firmu Strabag má stavbyvedoucí Miloslav Váňa. „S podnikateli jednáme a jsme s nimi v kontaktu. Mají veškeré informace, jak stavba postupuje, co je čeká a nemine. Bez určitých omezení takovou velkou stavbu dělat nelze,“ vyjádřil se stavbyvedoucí s tím, že podle smlouvy v půlce léta končí stavební práce jak v Dolní ulici tak i části ulice Žižkova.

„V Dolní ulici provádíme rekonstrukci ulice včetně všech inženýrských sítí . Takový rozsah prací nelze technicky provést bez omezení průjezdu a přístupu k nemovitostem nelze technicky provést. Chápeme, že omezení, která s sebou stavba nese. Ale obvinění z nedostatečné komunikace nepovažujeme za objektivní a mrzí nás, pokud to tak někteří majitelé provozoven v Dolní ulici skutečně vnímají,“ sdělila mluvčí Strabagu Edita Novotná

„V současné době dělníci dláždí chodníky, chodci se po nich projdou v červenci. V srpnu už bude průjezdná silnice z náměstí,“ sdělila mluvčí radnice Alena Doležalová. Podle místostarosty Libora Honzárka jsou práce v Dolní ulici v polovině. „Stavební práce se neobejdou bez omezení. Průchod přes staveniště není s ohledem na bezpečnost možný,“ sdělil Honzárek. Jak dodal nespokojenost podnikatelů z Dolní ulice chápe. „Na základě podnětu Okresní hospodářské komory jsme uspořádali setkání s živnostníky. Ti si zvolili svoje zástupce. Dohodli jsme se na dalším postupu, jak budou živnostníci dostávat informace o postupu prací a na kontrolních dnech,“ upřesnil Honzárek.

Mluvčí Strabagu: Obvinění z nedostatečné komunikace není objektivní

Mluvčí firmy Strabag Edita NovotnáZdroj: Deník / Štěpánka SaadouniRekonstrukci Dolní ulice v Havlíčkově Brodě provádí firma Strabag. Podle mluvčí firmy Edity Novotné se tak velká stavba neobejde bez určitých omezení, co se týče průjezdu, pohybu chodců nebo zásobování, ale firma Strabag se snaží všechny problémy spojené se stavbou řešit s maximální vstřícností.

Jaké stavební práce v Dolní ulici firma Strabag konkrétně provádí?

V Dolní ulici provádíme komplexní rekonstrukci ulice včetně všech inženýrských sítí (kanalizace, plyn, vodovod). Takový rozsah prací bohužel bez omezení ve vztahu k průjezdnosti a přístupu k nemovitostem nelze technicky provést.

Můžete nastínit jaký je postup stavebních prací? Živnostníci si stěžují na nekoncepčnost, která jim stěžuje provoz firmy i zásobování.

Náš postup vychází z projektové dokumentace a při organizaci práce se od počátku stavby snažíme, aby přístup k provozovnám, které ulici lemují, zůstal maximálně zachován. V počátečních fázích stavby byl proto přístup pro pěší k domům řešen lávkami, v současné době je již na jedné straně chodník hotový a na druhé straně jsou provedené podkladní betony. Zásobování obchodů je zajištěno ze zadních traktů stávajících objektů, popřípadě přes chodníkové rampy. Na neurčité obvinění z nekoncepčnosti prací nejsem bohužel schopna reagovat, ale věřte, že z technického hlediska nemáme důvod postupovat nekoncepčně.

Konkrétně, živnostníci si stěžují, že firma Strabag na jejich připomínky nereaguje a vůbec s nimi nekomunikuje.

Chápeme, že omezení, která s sebou stavba pro centrum města přináší, jsou nepříjemná a že se již veřejnost i místní podnikatelé těší, až se život v ulici vrátí k normálu. Obvinění z nedostatečné komunikace nicméně nepovažujeme za objektivní a mrzí nás, pokud to tak někteří majitelé provozoven v Dolní ulici skutečně vnímají.

Takže co se týče postupu prací a s tím spojených uzavírek živnostníci mají informací dost.

V rámci zajištění dostatečné informovanosti o postupu prací a organizaci uzavírek této obchodní třídy proběhly letos na městském úřadě dvě informační schůzky za účasti majitelů dotčených nemovitostí, kde zástupci naší firmy reagovali na vznesené dotazy a podněty (druhá 9. června). K dispozici všem je také telefonický kontakt na stavbyvedoucího, který je na stavbě každý den přítomen, a je schopen na dotazy týkající se průběhu stavby reagovat. Po dohodě s městem jsme navíc souhlasili i s tím, že si majitelé dotčených nemovitostí zvolili dva zástupce, kteří se účastní kontrolních dnů na stavbě. S ohledem na výše uvedené se domníváme, že naše komunikace směrem k veřejnosti je otevřená a maximálně transparentní.