Havlíčkův Brod uzavřel předregistrační smlouvu s Hospodářskou komorou, jejímž cílem je zřídit několik minikanceláří či dílen pro začínající podnikatele za čtvrtinový nájem. Součástí by mohly být i právní a jiné služby. Zatím nejblíž fungují inkubátory na Třebíčsku.


„Většinou vznikají podobné inkubátory u vysokých škol a zaměřují se na výzkum a vývoj podnikatelské sféry. Jinde vyrůstají ve spolupráci měst a Hospodářské komory jako podpora začínajícím podnikatelům,“ vysvětlil místostarosta Čeněk Jůzl.


První prostory získala Hospodářská komora v bývalé pleasácké ubytovně v Bělohradské ulici, kde je místo asi pro pět či šest buněk.


Další by mohly vzniknout například ve volném městském objektu v kasárnách u letiště. I tady za spolupráci města a komory můžeme hledat peníze – díky spojení mají šanci získat z evropských fondů a CzechInvestu až 75 procent nákladů.