„Znamená to, že do Hesova se přesune výroba ze dvou závodů, jeden je závod ze Sedlčan a druhý z Poslkého Glubczic. Tím zroste stávající výroba v Hesově o zhruba 20 tisíc tun. Závody jsou technologicky stejné, čili ze třech menších závodů se stane velký závod, který integruje kapacitu dvou menších. Co se týká počtu pracovníků, těch budeme potřebovat navíc asi 80, a věříme, že se nám je podaří zajistit, máme na to 1,5 roku,“ sdělil Miroslav Maňásek, MBA Generální ředitel CEO Savencia-Fromage&Dairy, CZ/SK.

„Máme tyto informace,“ potvrdil starosta Přibyslavi Martin Kamarád s tím, že v tuto chvíli je asi předčasné celou věc komentovat hlouběji. Jak dodal, všechny změny, jež ve společnosti Savencia probíhají, mají vést k optimalizaci výroby, k jejímu zefektivnění, jehož je součást i přesun výroby do Přibyslavi. „Jsme samozřejmě rádi, že je Přibyslav závodem, který zůstane zachován a naopak se bude rozšiřovat. Osobně ale jako starosta chápu, že v místech, kde ukončení výroby došlo, panuje rozčarování,“ konstatoval starosta. 

Jak dodal, město Přibyslav dlouhodobě pracuje na prestiži mlékárenství jako celého oboru pořádáním Mlékárenského dne a považuje místní závod za plnohodnotnou a nezastupitelnou součást nejen města, ale celého kraje. „Zpracování mléka v takovémto rozsahu považujeme za obrovský přínos pro krajinotvorbu i pro podporu živočišné výroby u nás na Vysočině. Věříme, že rozvoj Hesovského závodu bude dlouhodobě udržitelný a pomůže jak zaměstnanosti v okolí, tak zemědělcům v podobě stability v dodávání mléka,“ zdůraznil starosta Kamarád.

Štoky prošel průvod maškar.
Štoky prošel průvod maškar

Ovšem, jak správně podotkl, tam, kde naopak mlékárenský provoz končí, čekají místní samosprávu krušné chvilky. V Sedlčanech, kde se mlékárenská výroba ruší, přijde o práci až 300 lidí, hlavně žen. Výroba v Sedlčanech má být ale snižována postupně, ukončení je plánováno příští rok v květnu. Firma chce zachovat vazby na dodavatele mléka, volné prostory hodlá nabídnout pro jinou výrobu. Zaměstnanci dostanou nabídku pracovat v Hesově nebo v dalším výrobním závodě Savencie v Hodoníně. Na rozšíření mlékárenské výroby na Havlíčkobrodsku který bude spojený se zvýšenou poptávkou po pracovní síle, se připravuje i havlíčkobrodský úřad práce protože s ohledem na změny v ekonomice se mění i pracovní trh. Mnohé firmy dnes mají problém s obsazením některých odborných ale i dělnických profesí.

„Stejně jako s ostatními zaměstnavateli v regionu, je Úřad práce ČR (ÚP ČR) v pravidelném kontaktu i s touto firmou. Poté, co zaměstnavatel sdělil zástupcům Kontaktního pracoviště ÚP ČR v Havlíčkově Brodě svůj záměr navýšit počet pracovníků, začali s předstihem celou problematiku řešit,“ informoval ředitel havlíčkobrodského úřadu práce Martin Kouřil. Jak dodal, kromě jiného nabídl ÚP ČR zaměstnavateli účast na miniburze práce, která se uskuteční v prostorách Kontaktního pracoviště ČR v Havlíčkově Brodě ve středu 14. února. „Vzhledem k tomu, že zaměstnavatel chce nabírat nové zaměstnance postupně, je vysoká pravděpodobnost, že se podaří značnou část z těchto volných míst obsadit uchazeči o zaměstnání. Ostatně právě obsazení co nejvyššího počtu volných pracovních míst evidovanými uchazeči patří mezi priority ÚP ČR,“ dodal ředitel Kouřil. 

Sýrárna Pribina v Hesově je součástí společnosti TPK Hodonín, jednoho z členů francouzské rodinné firmy Bongrai se sídlem v Paříži, která se nyní přejmenovala na Savencia a patří do kvarteta evropských a světových lídrů ve zpracování mléka. V České republice se vyrobí ročně přes deset tisíc tun sýrů. Český spotřebitel sní za rok přibližně sedmnáct kilogramů sýrů. Z tohoto množství české podniky společnosti Savencia (dříve Bongrain) vyrobí a prodají třetinu. Mimochodem v hesovské Pribině vznikl před více než 60 lety legendární Pribináček, smetanová pochoutka pro děti. Oblíbený dětský dezert Pribináček inspiroval také tvůrce filmu Ať žijí duchové a vznikla tak legendární písnička o pramenu zdraví z Posázaví, kterou složil Jaroslav Uhlíř.