Takový je výrobní a dodavatelský program ledečských společností Kovofiniš a AQUACOMP HARD, které tvoří jednu firemní strojařskou průmyslovou skupinu. Ta patří mezi nejvýznamnější proexportně zaměřené podniky nejen na Havlíčkobrodsku, ale také na celé Vysočině. Současně se řadí mezi největší zaměstnavatele v kraji.

Práci dává pěti stovkám lidí z Ledče nad Sázavou a okolí.

„Již od roku 1991 rozvíjí naše společnost AQUACOMP HARD vlastní know-how 
v oblasti povrchových úprav
a čištění odpadních vod. Navazuje tak na bohaté tradice, které v tomto oboru sahají do poloviny padesátých let minulého století a jsou samozřejmě spojeny s někdejším národním podnikem Kovofiniš. Ten jsme v roce 1998 odkoupili, restrukturalizovali, vysokými investicemi zmodernizovali a změnili v moderní a dynamicky se rozvíjející firmu," uvedl majitel 
a jednatel obou společností Josef Zikmunda.

Od Brestu 
po Vladivostok

Drtivá většina nynějších zákazníků společností Kovofiniš a AQUACOMP HARD je spojená s automobilovým průmyslem. Jde například 
o německé, japonské a korejské firmy, které mají v mnoha zemích Evropy svá zastoupení. „V posledních letech se ale daleko častěji orientujeme na východ, především pak na běloruský, a zejména pak na velmi zajímavý ruský trh. S trochou nadsázky se dá říci, že dodáváme od Brestu až po Vladivostok," řekl Josef Zikmunda s tím, že v současné době tvoří dodávky pro Rusko až osmdesát procent celkové produkce firmy.

Jako konkrétní příklad uvedl kontrakt s ruskou společností, která se specializuje na výrobu motorů do kosmických lodí, letadel a vrtulníků, nebo současnou zakázku pro dalšího ruského výrobce leteckých motorů, petrohradskou firmu Klimov. „Pro Petrohrad teď montujeme třináct galvanických linek, prostřednictvím kterých bude uvedený výrobce provádět speciální povrchovou úpravu každého, a to i sebemenšího dílu v motoru," pokračoval Zikmunda.

Každá linka 
je v podstatě unikát

Příprava a vlastní realizace zakázky tohoto typu zabere obchodníkům, inženýrům, technikům a dělníkům ledečského podniku dva až tři roky intenzivní práce.

„Jde o náročný proces, který jen velmi obecně řečeno začíná navázáním kontaktu, dohodnutím podmínek, zhotovením konstrukční a výrobní dokumentace, dále vývojem a projekcí, pokračuje konstrukcí a výrobou a končí až vlastní instalací investičního celku a následným odborným servisem," popsal postup asistent jednatele Martin Zikmunda. Ten současně poznamenal, že ročně opustí brány ledečského závodu až třicet automatických linek a čistíren průmyslových odpadních vod. „Při návrhu zařízení vycházíme vždy z individuálních požadavků, potřeb a možností jednotlivých zákazníků a pro každého z nich navrhujeme řešení takzvaně na míru. Jinými slovy: Každé z našich zařízení pro povrchové úpravy nebo čistírny průmyslových odpadních vod lze považovat do jisté míry za unikátní," řekl Martin Zikmunda.

Ten také zdůraznil, že kvalita povrchové úpravy ovlivňuje podstatnou měrou užitnou hodnotu, konkurenceschopnost a prodejnost výrobků. „Neustále proto rostou požadavky na kvalitu a ekonomičnost technologií povrchových úprav. Ty jsou našimi specialisty koncipovány tak, aby dlouhodobě, to znamená po dobu dvaceti až třiceti let provozu, minimalizovaly spotřebu vody, energií, chemikálií a pracnosti. Nedílnou součástí každé z uskutečněných zakázek je i vypracování potřebných revizních zpráv, zaškolení obsluhy, vypracování provozních předpisů, servis a následná odborná poradenská činnost," podotkl Martin Zikmunda.

Na náročném evropském 
a ruském trhu se společnosti Kovofiniš a AQUACOMP HARD prosazují především díky komplexnosti nabídky. „To je náš recept na konkurenci, kterou spatřujeme především v německých firmách," přidal se Josef Zikmunda. „Jednotlivé komponenty našich výrobních linek a čističek si totiž vyrábíme sami a nemusíme pak v místě instalace zakázky řešit nepříjemné problémy s případnou nekompatibilitou dílů a součástek, což se občas stává podnikům, které své linky povrchových úprav kompletují jen z nakoupených součástí různých výrobců," vysvětlil Josef Zikmunda.

Technologická úroveň a kvalita všech investičních celků společností Kovofiniš 
a AQUACOMP HARD musí odpovídat náročným evropským, ale i ruským standardům, normám a předpisům. 
A to nejen s ohledem na životní prostředí a přírodní zdroje, ale i zdraví a bezpečnost lidí, kteří s nimi pracují. Firemní know-how proto využívá při vývoji a kompletaci linek povrchových úprav i čistíren průmyslových odpadních vod jen těch nejmodernějších procesů a nejlepších dostupných takzvaných BAT technologií.

Vše je na webu

Popsat detailně kompletní výrobní a dodavatelský program společností Kovofiniš a AQUACOMP HARD v Ledči nad Sázavou by bylo několik stran. Ale úplně celý popis technických parametrů jednotlivých linek povrchových úprav i čistíren průmyslových odpadních vod lze najít na webových stránkách www.aquahard.cz. Na tomto místě jen připomeneme, že kromě zařízení pro běžné povrchové úpravy podnik vyrábí a dodává také zařízení pro speciální pokovení například bismutem anebo pro slitinové povlaky, jako jsou zinek-nikl 
a nikl-bor.
„S uvedeným úzce souvisí 
i uzavřené systémy čištění odpadních vod, které najdou uplatnění například v automobilovém, leteckém nebo elektrotechnickém průmyslu. U těchto zařízení používáme nejmodernější metody membránových separací a vakuového odpařování," vyjmenoval Martin Zikmunda.

Sdílení zkušeností

Devizou ledečských strojařů jsou zcela jednoznačně mladí odborníci a technici. A to nejen klasičtí strojaři, ale také chemici, programátoři, konstruktéři a elektroinženýři. Ti sledují nové trendy 
v tomto průmyslovém odvětví a operativně je zařazují do jednotlivých segmentů vývojového, výrobního a dodavatelského programu podniku.

„Často ale jako vývojáři 
a inovátoři trendy sami vytvářejí. Jako příklad mohu uvést jejich inovaci v oboru čištění průmyslových odpadních vod, kterou postavili na bázi membránových procesů," pochválil zaměstnance Martin Zikmunda.

Ten dodal, že firma je 
v kontaktu s českými vysokými školami, zejména pak 
s Českým vysokým učením technickým v Praze a Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze. „Sázka na mladé odborníky nám vyšla. Ovšem nesmíme zapomenout ani na naše velice zkušené 
a ostřílené inženýry, techniky a dělníky. Bez zpětné vazby 
a sdílení praktických zkušeností, které samozřejmě mají, by veškeré nápady a inovace mladých inženýrů byly uváděny do praxe jen velmi obtížně," připustil Martin Zikmunda.

Rusům se společné podniky zamlouvají

Společnosti Kovofiniš a AQUACOMP HARD se pravidelně zúčastňují Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně a svůj výrobní a dodavatelský program prezentují také na specializovaných výstavách a veletrzích v Moskvě a dalších regionech Ruské federace.
„V této souvislosti bych rád uvedl, že uvažujeme také 
o tom, že bychom přímo 
v Rusku, a to v tamních ekonomicky svobodných zónách, postavili a zprovoznili vlastní, nebo společný česko-ruský podnik. Rusové totiž na společné investice a společné podniky docela slyší," naznačil další plány majitel a jednatel firmy Josef Zikmunda.

„Prozatím ale není jasné, jestli bychom tam stavěli na zelené louce, jak se říká, nebo využili nějaký již existující průmyslový areál," poznamenal Josef Zikmunda a připomněl, že vedení firmy samozřejmě nezapomíná ani na investice do mateřského výrobního komplexu. „Postupně modernizujeme a rozšiřujeme celé výrobní haly, inovujeme strojový park i nezbytnou výpočetní techniku," podotkl Josef Zikmunda.

Na závěr zbývá dodat, že společnosti Kovofiniš ale i AQUACOMP HARD jsou, a to mimo obor vlastního podnikání, dost vidět i v samotné Ledči nad Sázavou.

Společně s tamní samosprávou se starají, prostřednictvím firmy Hrad Ledeč nad Sázavou, o tamní hrad a sponzorsky podporují 
i místní fotbalový klub. O dalších příspěvcích na rozličné kulturní a společenské akce ani nemluvě.