„Smlouva se týká zajištění praxe na stavbách v Havlíčkově Brodě, spolupráce při odborném výcviku učňů, připravují se i podniková stipendia pro některé učňovské obory, které vyučujeme. Naopak technici z firmy by mohli fungovat jako odborníci z praxe u nás ve výuce praxe a odborného výcviku v zimních měsících,“ popsal Ladislava Fiala, ředitel stavební školy s tím, že se zástupci společnosti Chládek a Tintěra, a. s., chtějí také podílet na popularizaci stavebních oborů i na základních školách v regionu. „Už letos v červnu zavítali žáci základních škol V Sadech, Nuselská a Konečná do prostor společnosti, aby se seznámili s činností firmy,“ dodal Josef Charamza, zástupce ředitele.

Slavnostního podpisu smlouvy se zúčastnili za společnost Chládek a Tintěra, a. s., Petr Suchý, Vlastimil Hladík a Lukáš Sobotka, Jana Fialová, radní Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu, radní města Havlíčkův Brod Libor Honzárek a Ivana Mojžyšková, za školskou radu Jiří Sedmík a Svatopluk Bolcek a všech pět ředitelů základních škol v Havlíčkově Brodě.

Milan Pilař