Ta ve městě provozuje pilu a teplárnu. Podle plánů by peletárna mohla zahájit provoz již v květnu.

Pelety se vyrábějí lisováním dřevěných pilin a hoblin jako vedlejší produkt při zpracování dřeva. Následně se používají jako ekologické palivo.

„Ve městě již jedna peletárna funguje. Firma Envitherm u nás provozuje výrobu pelet již více než čtrnáct let. Radnice samozřejmě vítá a podporuje novou peletárnu, která u nás vznikne. Na druhou stranu její výroba bude plně zautomatizovaná, z čehož vyplývá, že potencionálně vzniknou pouze dvě nové pracovní pozice," řekl ždírecký starosta Jan Martinec s tím, že městu to nepřinese nějaké další možnosti či pracovní využití.

Podle slov investičního technika Petra Bence, který pracuje ve ždírecké firmě Stora Enso, je plánovaná kapacita výroby okolo padesáti tisíc tun ročně.

„Výstavba nové peletárny byla plánována již na minulý rok, ale museli jsme počkat na dostavbu teplárny. Díky tomu, že provozujeme vlastní pilu a teplárnu, se tak staneme naprosto soběstační při výrobě pelet," konstatoval Benc.

Podle informací Klastru Česká peleta, který sdružuje většinu výrobců pelet v České republice, se plánuje v tomto roce výstavba dalších čtyř peletáren. Ty významně zvýší celkovou produkci pelet v zemi, a to celkem o sto tisíc tun ročně, což je celá polovina dosavadní výroby.

„Pelet je a bude dostatek. V dalších letech dokonce nadbytek, což bude vést ke stabilizaci, nebo dokonce ke snižování ceny," podotkl předseda Klastru Česká peleta Vladimír Stupavský.

O tomto faktu svědčí i to, že další peletárna začala fungovat minulý rok v Chotěboři. „Na českém trhu není o pelety takový zájem jako v zahraničí. Více než dvě třetiny místní výroby pelet jdou vždy na export do zemí, jako je Německo, Rakousko nebo Itálie. Do budoucna tomu tak samozřejmě nemusí být," uvedl Benc.

Každým rokem roste počet lidí, kteří mají doma peletový kotel. V současné chvíli je to asi dvacet tisíc domácností, veřejných budov a dalších objektů. Trh s dřevěnými peletami se v poslední dekádě velmi rozvinul a výroba pelet tak patří k rostoucímu odvětví energetiky.