„Zřejmě někdo chtěl vyzkoušet, zda papír v kontejneru opravdu hoří. Hořel a kontejner za 7 tisíc je definitivně zničený,“ konstatoval starosta Jan Martinec.

Další nenechavec tentokrát ukradl ze dvou kontejnerů v zahrádkářské kolonii v Zahradní ulici kolečka. „Škodu přesahující dva tisíce musíme uhradit opět ze společných peněz. Vím, že krádežím a vandalismu nezabráníme psaním apelů v novinách. Žádám ale spoluobčany, aby si více všímali ničení obecního majetku,“ zdůraznil starosta.