Pro osamělou bezdětnou třicátnici je ženatý muž, který je současně otcem dvou malých dětí, snadnou kořistí. Milenka má dost času na úpravu zevnějšku, přípravu chutného pokrmu a především na komunikaci s partnerem. Je usměvavá, dobře naložená, chápající a vždy ochotná k jakékoliv sexuální aktivitě. Milenec je středem jejího světa a bude ho podporovat v čemkoliv. On vždy všechno dělá správně, je úžasný a v manželství jen strádá. Častokrát se i ženatý muž prezentuje jako trpící manžel, aby vyvolal u milenky soucit a zájem.

Eva Vejmělková se poprvé na filmovém plátně objevila už jako studentka ostravské konzervatoře.
Chci povzbudit opuštěné ženy, říká Píšťalka z Básníků Eva Vejmělková

Manželka běhá mezi dvěma malými dětmi, řeší jejich potřeby a od manžela očekává chování dospělého člověka, který jí pomůže s péčí o ně a s výchovou. Pro nezralého muže je nalezení klidu v domácnosti chápající ženské bytosti balzámem na jeho unavené tělo i duši. Najednou se někdo zajímá o jeho potřeby a ne o potřeby malých dětí. Dostal se opět do centra pozornosti ženy – tedy matky, která buď v jeho dětství láskou k němu nekompromisně překypovala, nebo mu naopak lásku a pozornost nikdy neposkytla. Jaká budoucnost čeká milenku ženatého muže? Existují tři možné cesty, kterými se bude ubírat její další život.

Milenka-macecha

První možností je soužití s mužem, který své děti miluje a usiluje o častý kontakt. Přivede je do nové domácnosti, aby ji mohly zcela zdemolovat. Milenka se domnívá, že k ničení jejího majetku je navádí jejich biologická matka, ale ve skutečnosti ratolesti velmi žárlí na cizí ženu, která odvedla jejich otce. Domnívat se, že vztah dětí z prvního manželství k dětem z nově vzniklého partnerského soužití bude dobře fungovat, je velmi naivní.

I mezi sourozenci v biologické rodině dochází ke konkurenčnímu boji, k různým potyčkám a konfliktům. V rodině nově vzniklé je situace ještě komplikovanější. A i když nová otcova partnerka vydrží počítat škody majetkové i emocionální delší dobu, stejně ji děti z prvního vztahu budou považovat jen za macechu. V jejich dospívání a později v dospělosti se dozví, že byla nespravedlivá, lakomá a zlá. To i v tom případě, že léta usilovala o opak. Dobré vztahy k macechám se objevují jen v ojedinělých případech.

Milenka-potvora

Druhá cesta milenky ženatého muže je ještě pravděpodobnější. Muž podlehne nátlaku nové partnerky a přestane děti z předcházejícího partnerství navštěvovat. To však neznamená, že je vytěsní ze svého srdce a z hlavy a také to neznamená, že původní rodinu nezajistí materiálně. Milenka bude mít vedle sebe nešťastného nemajetného muže, kterému se stýská a má pocity viny. Tento proces je nekonečný, protože především v dospělosti jeho ratolestí bude muž velmi citlivě vnímat nezájem o smysluplný kontakt.

Pokud ho děti přece jen pozvou na svou promoci či svatební obřad, posadí otce, který je opustil, na konec prostřeného stolu. V čele bude sedět jejich matka s jiným mužem, a právě otčímovi budou projevovat úctu a náklonnost. Proces utrpení biologického otce tak pokračuje dál. Do konce svého života bude čekat na jejich odpuštění za to, že dal kdysi přednost jiné ženě.

 V Nepálu je nepsaný zákon, že po sňatku dívka opustí svůj rodný dům a přestěhuje se do rodiny ženicha. Pro mnoho chudých rodin je bohužel volba předčasného sňatku schůdná i proto, že doma nebude tolik „hladových krků“.
Život v Nepálu: náctileté dívky mají už i čtyři děti, domácí násilí se tají

Nová partnerka, především v průběhu konfliktů, uslyší od partnera, že ho připravila o děti a že se pro ni obětoval. Nikdy nebude ochoten naslouchat jejím žádostem o změnu chování či změnu v chodu nové rodiny. Bude trvale žít s pocitem, že do dalšího vztahu investoval víc, než původně chtěl. I v tomto případě existují výjimky, ale je jich poskrovnu.

Převažuje úplná ztráta kontaktů mezi biologickým otcem a dětmi z prvního partnerství. Milenka ženatého muže by také měla počítat s tím, že partner, kterého si vzdorovitě vydupala, bude nejenom sledovat s nevolí vztahy mezi svými dětmi a otčímem, ale i vztah bývalé manželky s novým partnerem. Bude žárlit a negativní emoce přenese do nové rodiny. Na stížnosti milenky, která rozbila rodinu s malými dětmi, nebude nikdo reagovat. Přátelé i blízcí příbuzní jí budou všechny problémy ve vytrucovaném partnerství tiše i nahlas přát.

Dlouhodobě bude milenka ženatého muže ocejchována jako ta, která zničila malým dětem domov. Stejně složitě bude hledat žena cestu k partnerově rodině. Možná, že i desítky let bude čekat na odpuštění. A také by se měla připravit na to, že i ve stáří ji její okolí nenechá na pochybách, že lidsky zcela selhala a jakékoliv životní potíže si zaslouží.

Milenka-chudák

Třetí možnost je nejhorší. Muž své děti nikdy nemiloval a nikdy se o ně nestaral. Žil si svůj vlastní život bez ohledu na manželku a děti. V lepším případě projevoval pouze nezájem, ale v horším případě parazitoval na rodině nebo děti i partnerku týral. Nový vztah bere jako pomstu. Na sociálních sítích bude nepřetržitě informovat o tom, že je konečně šťastný a jeho nová rodina je dokonalá. Milenka mu poskytuje perfektní zázemí, vyvařuje mu, miluje jeho děti z předcházejícího vztahu a on je opravdově a navždy zamilovaný.

Postavení ženy v egyptské společnosti je velmi kontroverzní. Status je potřeba si obhajovat prakticky denně, a to bez ohledu na to, jste-li místní, nebo cizinka.
Být ženou v muslimské zemi: Matka je nejvíc a kompromisy se nenosí

Všechny, hlavně sám sebe, bude utvrzovat v tom, že jedná správně a má právo na novou perfektní rodinu, že za všechny potíže může bývalá partnerka. Krátkodobě dokáže každá žena na vytváření dokonalé podoby rodiny spolupracovat. Vydrží to tedy i milenka. Nějakou dobu tomu bude i nejspíš věřit. Ve skutečnosti předcházející partnerka v duchu děkuje milence za to, že si nepoužitelného muže vzala na svá bedra. Tuší, co novou mužovu milenku čeká, a doufá, že partnerský vztah s milenkou vydrží co nejdéle, aby mohla se svými dětmi v klidu žít. Uvědomuje si, že v případě rozpadu nového partnerství by muž mohl nejspíš opět pozornost zaměřit na její děti a na ni. V tomto případě žádné výjimky nejsou.

Dospělý rodič, který selhal v plnění rodičovské role v prvním vztahu, selže i ve vztazích dalších. Pokud své děti zanedbával či týral, bude to dělat i ve všech dalších vztazích s dalšími partnery. Z rodiče tyrana se nikdy nemůže stát milující rodič. Opak může být jen v případech, kdy je věkově nezralý k rodičovství a později osobnostně dozraje.

Pohyb ke svému životu potřebujeme. Většinu dne, na rozdíl od našich předků, prosedíme.
Ideál spokojeného života? Dříve buchty na stole, nyní na břiše, říká psycholožka

V případě, že muž již překročil třicítku, lze jen doporučit milence, aby bedlivě sledovala, jak řeší rozvod především ve vztahu k dětem. Pokud je zjevné, že děti z předcházejícího vztahu zanedbává či jim způsobuje utrpení, měla by velmi rychle chránit svoje bezpečí. A především by s ním neměla přijít do jiného stavu. To je to nejhorší, co může udělat sama sobě i svému dítěti.

Existuje ještě čtvrtá možnost, a to ta, že muž se vrátí k rodině nebo si najde jinou milenku. Opuštěná třicátnice zůstane opět sama a namíří své aktivity na hledání dalšího vhodného dárce spermatu. Můžeme jen doporučit, aby vybírala mezi těmi, kteří mají ukončené předcházející vztahy a nemají žádné závazky.

KAMILA HOLÁSKOVÁ je psycholožka a spisovatelka, která publikuje odborné i beletristické texty a vyučuje psychologii na Univerzitě Palackého v Olomouci.