více >>

Masarykovy stopy v Krucemburku

Jedna z významných osobností Krucemburku, inženýr v ranecké strojírně, Jaroslav Janáček, se přátelil s některými osobnostmi z okruhu přátel T.G.Masaryka. Tomu vděčí městys Krucemburk za pozvání rodiny T. G. Masaryka do Krucemburku. Během prázdninového pobytu Masaryka v Krucemburku v roce 1906 jej doprovázel. Úcta J. Janáčka k Masarykovi přerostla ve vzájemné přátelství obou mužů. Z rukopisů vzpomínek J. Janáčka vybral a sestavil v roce 1996 jeho synovec Vít Janáček publikaci pod názvem „T.G.M. na Vysočině (Masarykovi a Krucemburk)“. Publikaci vydaly Spolek přátel Krucemburku, Ústav T.G.M. v Praze a Společnost Jana Zrzavého. Po celý život byl J. Janáček obětavým kulturním pracovníkem. Pořádal různé přednášky v Krucemburku a okolí. Jeho písemná pozůstalost je uložena v Památníku národního písemnictví v Praze.

SDÍLEJ:

AKCE V OKOLÍ