více >>

Výstava Jan Antonín Venuto

Vernisáž výstavy „Jan Antonín Venuto“. Mezinárodní výstavní projekt pod pracovním názvem Jan Antonín Venuto, připravený Galerií výtvarného umění v kooperaci s Rakouskou národní knihovnou by měl být prvním zpřístupněním Venutova krajinářského a vedutistického díla na území České republiky a jeho zařazením do kontextu české krajinomalby a veduty přelomu 18. a 19. století. Celý projekt je rozdělen do tří částí. První z nich je výstava konvolutu vybraných originálních děl J. A. Venuta uchovávaných v Österreichische Nationalbilbiothek ve Vídni, který bude doplněn o díla téhož autora deponovaná ve sbírkách v ČR a zařazen do v kontextu české krajinomalby a veduty přelomu 18. a 19. století. Výstava bude realizována v havlíčkobrodské Galerii výtvarného umění do 21. října 2018. Druhou nedílnou součástí projektu je vydání dvojjazyčné česko-německé publikace věnované Venutovu životu a dílu. Třetí - poslední částí je putovní výstava reprodukcí souboru cca 80 Venutových vedut v ČR a Rakousku ze sbírek Österreichische Nationalbibliothek. Otevřeno denně kromě pondělí 9.00 až 12.00 a 13.00 až 17.00. Vstupné 30/15 Kč.

Havlíčkovo náměstí 18, Havlíčkův Brod
SDÍLEJ:

AKCE V OKOLÍ