ŠTOKY

Masopust neboli Šibřinky se v městečku Štoky na Havlíčkobrodsku konají 15. února.

Letos je to v pořadí už 8. ročník. „S nápadem přišla rodina Prokšových, přidaly se místní spolky,“ prozradil starosta Pavel Královec.„Před několika lety jsme si s manželkou řekli, že by nebylo špatné vrátit se ve Štokách ke starým venkovským tradicím, jako bylo třeba kácení máje. Masopustní průvod k tomu rozhodně patří,“ svěřil se Martin Prokš.

A tak v sobotu v devět hodin dopoledne se u hasičské zbrojnice začnou scházet masopustní účastníci ze všech koutů. „Vážený lide štocký, povoluji historicky první masopustní průvod," promluví starosta Štoků Pavel Královec a zástup téměř sta různých bytostí a jejich průvodců se za doprovodu muziky vydá na svoji pouť. Celý průvod se vydá k Myslivecké chatě, kde ve dvě hodiny odpoledne vše skončí Po cestě se masky zastaví u jednotlivých stavení, popřejí mnoho veselí a štěstí hospodáři, zatančí si s hospodyní.

JITKOV

Velký maškarní průvod projde obcí Jitkov na Havlíčkobrodsku v sobotu 15. února, akce začíná v 9 hodin

VILÉMOV

Tradiční masopust se koná ve Vilémově v sobotu 15. února. Akce začíná už v 8.30 hodin před radnicí, poté se průvod maškar vydá na pochod celým Vilémovem. Průvod bude zakončen odpoledne asi v 16.30 hodin zastřelením medvěda a uctěním jeho památky v hostinci U Mnicha.

OSTROV

Masopustní průvod projde 15. února obcí Ostrov u Ledče nad Sázavou na Havlíčkobrodsku, pořádá obec a spolek Rastepano

SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

Tak jak to má být, v úterý 18. února, den před Popeleční středou, připraví odpoledne společně učitelé a žáci Základní školy Komenského pro obyvatele Světlé masopustní maškarní rej.

Dlouhý pestrobarevný průvod masek, vedený tradičně laufrem s panímámou, Turky, Židem a dalšími tradičními maskami, vyšel o půl druhé od školy na náměstí před radnici.

Jaké by to bylo překvapení pro všechny, kdyby maškary nevítal sám starosta, nejvyšší představitelé města, starosta Jan Tourek s místostarostou Josefem Hnikem, totiž přijali hru masek se vším všudy. Před radnicí si maškary podle tradice vyžádají od starosty svolení k masopustnímu veselí.

HAVLÍČKŮV BROD

V neděli 23. února se ve 13.30 hodin koná na náměstí v Havlíčkově Brodě masopustní jarmark spojený s tradičním průvodem v režii Oblastní charity.

VILÉMOVICE

22. února se projde masopustní průvod obcí Vilémovice u Ledče nad Sázavou.

DOLNÍ MĚSTO

22. února budou lidé v maskách křepčit také v Dolním Městě. Akce začíná po osmé hodině ráno u místní pily

OUDOLEŇ

Masopust v Oudoleni se koná v sobotu 22. února, jedná se o velký průvod s kapelou

HNĚVKOVICE

Masopustní maškarní průvod v Hněvkovicích u Ledče nad Sázavou na Havlíčkobrodsku se koná 29. února 2020 od 9:00 hod. Všechny masky vítány. Sraz od 8:00 hodin v hasičárně. Můžete se těšit na občerstvení, dobrou hudbu a koňský povoz. Akci pořádá Sbor dobrovolných hasičů Hněvkovice.