Volby do sněmovny začínají za

Nahrávám odpočet ...
VYBRAT REGION
Zavřít mapu

Programové prohlášení

Havlíčkův Brod - Programové prohlášení Rady města Havlíčkův Brod na volební období 2006 až 2010.

30.9.2010 1
SDÍLEJ:

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/archiv

Naším společným cílem v nadcházejícím volebním období je především spokojený občan a město Havlíčkův Brod jako náš společný domov.

Programové prohlášení Rady města Havlíčkův Brod je naším vyjádřením skutečnosti, že jsme ochotni převzít svůj díl odpovědnosti a usilovat o vytváření co nejlepších předpokladů pro zlepšování životních podmínek a kvality života občanů našeho města. Proto jsme připraveni nadřadit zájmy a potřeby našich spoluobčanů nad zájmy úzkých skupin či zájmy stranické. Při hledání řešení jednotlivých problémů se budeme řídit rozumnou soutěží věcných argumentů, územními předpoklady a vůlí většiny občanů města.

Za minulá volební období se podařilo v Havlíčkově Brodě realizovat celou řadu významných investic do veřejných statků, které zkvalitnily život v našem městě. Dařilo se to především díky dostatečným zdrojům města. Významnou roli hrály též dotační zdroje státu. Finanční zdroje města chceme spravovat jako rozvážný investor a pečlivý hospodář. V nadcházejícím období chceme do oblasti přípravy a realizace investičních projektů vnést větší míru transparentnosti, rozvahy a uplatnění metod veřejné kontroly.

Naším hlavním cílem ve volebním období bude prosazovat hospodárnou finanční politiku, která nebude směřovat k neúměrnému zadlužování, ale zároveň bude vytvářet podmínky pro dynamický rozvoj našeho města ve všech oblastech jeho života. Finanční politiku města chceme v rámci volebního období řídit tak, aby výdaje města za volební období odpovídaly inkasovaným příjmům a finanční hospodaření za naše mandátní období bylo vyrovnané. Finanční zdroje potřebné pro krytí výdajů města budeme cílevědomě posilovat jednak prodejem zbytného majetku (např. dalším prodejem bytů ), tak i aktivním vyhledáváním a využíváním dotačních programů a jiných podpor z prostředků evropských, státních i krajských.

Ve volebním období chceme udržet, případně posílit rozhodující vliv v obchodních společnostech:
Vodovody a kanalizace, a.s. Havlíčkův Brod
Teplo HB spol. s r.o., Havlíčkův Brod

V rámci volebního období budeme připravovat a schvalovat nový územní plán města. Ten by měl veřejnosti, občanům i podnikatelům odpovědět na zásadní otázky týkající se výhledového řešení dopravní situace ve městě a jeho blízkém okolí, ukázat rozvojové možnosti města v oblasti podnikání a bytové výstavby a zahrnout i otázky týkající se životního prostředí a udržitelného rozvoje města.

Naše společné rozhodování se bude opírat o znalost problémů a přání, která všichni prožíváme a sdílíme s občany města. Proto jsme připraveni být v maximální míře otevření. Za samozřejmé považujeme zajištění co možná největší informovanosti o všech našich záměrech a rozhodnutích.

Základní směry, kterými bychom chtěli řídit rozvoj města k deklarovaným cílům, jsou:
- řešení neutěšené dopravní situace nejen pro zlepšení průjezdnosti města, ale zejména pro snížení ohrožení osob dopravními nehodami
- rozvíjení technické infrastruktury pro výstavbu rodinných a bytových domů
- iniciovat realizaci projektů výstavby bytových domů formou bytových družstev a zapojením investorů z privátní sféry
- revitalizace areálu kasáren Letiště na funkční průmyslovou zónu ve spolupráci s hospodářskými subjekty a privátním sektorem (projekty PPP)
- vytvářet podmínky pro získání statutu mezinárodního veřejného letiště pro sportovní a turistická letadla
- příprava a následná revitalizace centra města, tj. Havlíčkova náměstí včetně navazujících veřejných prostranství a ulic
- zvýšení parkovacích možností ve městě
- rozvoj projektů umožňujících občanům města aplikovat zásady zdravého životního stylu, vytváření podmínek příznivých pro aktivní sportování a další zájmovou činnost zejména u dětí a mládeže (dokončení areálu Plovárenská, moderní dětská hřiště, rozšíření sítě cyklistických a pěších stezek)
- zajištění kvalitní údržby a postupné obnovy majetku města, který je potřebný pro plnění funkcí městské samosprávy (místní komunikace a další objekty technické infrastruktury, školské a jiné veřejné budovy, veřejná zeleň, městská sportoviště atd.)
- rozvoj projektů směřujících ke zlepšení životního prostředí
- rozvoj projektů směřujících k zachování a obnově kulturního dědictví města
- realizace opatření a projektů směřujících k posílení významu města jako přirozeného centra spádového území a ke zvýšení přitažlivosti města pro turistický ruch.

V centru naší pozornosti nebudou však pouze mnohamilionové investice, ale i drobná vylepšení prostředí, v němž společně žijeme (zeleň, lavičky, chodníky, autobusové čekárny, informační tabule atd.). V rámci tohoto volebního období chceme rovněž usilovat o zlepšení stavu našich obřadních síní (svatební i smuteční).

Trvalou pozornost chceme věnovat vzdělávací oblasti, zejména zařízením předškolní výchovy a základním školám. Budeme pokračovat v účelné a hospodárné modernizaci a opravám těchto zařízení a současně považujeme za důležité zpracovat koncepční materiál týkající se stabilizace výchovných a vzdělávacích kapacit ve městě. Prioritou bude i zlepšování stavu školních sportovišť s cílem otevřít tato sportoviště k využití občanům města Havlíčkův Brod. Nechceme a v tomto volebním období se vzhledem k demografickému vývoji ani nevyhneme diskusi na téma redukce kapacity základních škol. Pozornost věnujeme středním školám a podpoříme snahy o vznik vysoké školy v Havlíčkově Brodě.

V sociální oblasti se chceme zaměřit na naplňování schváleného komunitního plánu sociálních služeb a v jeho rámci na dokončení projektu Domovinka. Dalším cílem je kvalitativní zvyšování standardu sociálních služeb zajišťovaných městem zřizovanou příspěvkovou organizací. V této oblasti chceme rovněž rozvíjet úzkou spolupráci na principu vzájemné výhodnosti s ostatními subjekty poskytujícími sociální služby ve spádové oblasti města Havlíčkův Brod.

V rámci působení městského úřadu chceme i nadále v maximální míře aplikovat zásadu otevřeného úřadu. U některých státně-správních agend chceme zavést dálkový objednávkový systém s cílem, aby občan trávil na úřadě co nejméně času čekáním a vyřízení jeho podání bylo rychlé a profesionální. Řízením lidských zdrojů v oblasti zajišťování administrativních funkcí samosprávy a státní správy chceme dosáhnout toho, aby zde byl obecní aparát především pro občana. Proto budeme vyvíjet úsilí, aby na úřadě pracovali schopní a příjemní lidé.

Při rozhodování samosprávných orgánů se chceme opírat také o doporučující názory výborů a komisí, pro které připravíme kvalitní zázemí. Ve spolupráci s osadními výbory pomůžeme občanům místních částí postupně řešit jejich problémy.

Město budeme spravovat koncepčním způsobem, veškerá významná rozhodnutí budou opřena o důkladnou analýzu stavu a podrobné posouzení všech důsledků a souvislostí. Před každým důležitým rozhodnutím vytvoříme prostor pro odbornou a dle povahy věci případně i veřejnou diskuzi o problému.

Pro bezpečnost ve městě a jeho místních částech, které považujeme za nedílnou součást Havlíčkova Brodu, budeme úzce spolupracovat jak s městskou policií, tak s Policií ČR. Chceme, aby spolupráce obou policejních složek ve městě byla co nejlepší. Jsme také připraveni tomuto procesu v rámci našich rozpočtových možností pomáhat, včetně možnosti pořízení mobilní videokamery pro posílení městského kamerového systému.

V oblasti dopravy cítíme, stejně jako občané města, palčivé problémy související se silnicemi I/38 (Masarykova) a I/34 (Humpolecká, Žižkova), zejména v úsecích, které procházejí městskou zástavbou. Přípravné práce směřující k nalezení bezpečnostních řešení na ulici Masarykova byly zahájeny již v předcházejícím období. Naším cílem bude jejich realizace tak, aby se zvýšila bezpečnost chodců v uvedené oblasti. Stejným problémem je i průjezdnost silnice I/34 v úseku ulice Dolní a Žižkova. Ke zlepšení dopravy v tomto úseku chceme přispět maximálním úsilím a spoluprací s investorem, Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, které bude směřovat k zahájení výstavby jihovýchodního segmentu dopravního obchvatu města Havlíčkův Brod.

Pro zvýšení bezpečnosti na městských komunikacích budeme pokračovat v osvětlování přechodů pro chodce a zvažovat instalaci dalších zpomalovačů a přejezdných prahů, stejně jako kamerového zařízení pro měření rychlosti a záznamu přestupků v nebezpečných úsecích. Zvýšení dohledu nad dodržováním dopravních předpisů a zejména povolené rychlosti jízdy ve městě bude i trvalým úkolem městské policie.

Budeme usilovat o rovnovážný význam města v rámci kraje Vysočina, podporovat výstavbu nové krajské knihovny a posilovat úlohu města ve výběrových řízeních na vedoucí místa organizací zřizovaných krajem a působících v našem městě.

Vnímáme velice silně, že je naše město výjimečné především bohatým životem občanské společnosti. Proto chceme podporovat takové aktivity, které mají dopad na všechny věkové a zájmové vrstvy našeho obyvatelstva. Svoji podporu prostřednictvím dotačního a grantového systému deklarujeme kulturním a zájmovým sdružením a spolkům. V rámci volebního období chceme podporovat i oblast sportu, zejména v jeho veřejné, rekreační a volnočasové podobě pro všechny skupiny občanů města. I nadále budeme podporovat aktivity v rámci partnerských vztahů s městy Brielle a Spišskou Novou Vsí; budeme usilovat o uzavření partnerské smlouvy s jihotyrolským městem Brixen.

Přejeme si, aby Havlíčkův Brod byl městem, v němž se nezastavil čas. Uděláme vše pro to, aby čas, který nám byl vyměřen k prožití v našem městě, byl časem pohody, klidného a spokojeného života a zároveň byl nadějí i příslibem pro budoucnost.

rada města Havlíčkův Brod

30.9.2010 VSTUP DO DISKUSE 1
SDÍLEJ:
To mají za sebou fotbalisté Štoků (v modrém). Tentokrát na ně nestačil nováček z Rozsochatce, který si odvezl porážku 6:1.

Štoky deklasovaly nováčka z Rozsochatce

V čele skupiny Střed druhé ligy jsou už zase havlíčkobrodští hokejisté (v červených dresech). Tábor totiž klopýtl s Kolínem.

Bruslaři rozstříleli Medvědy a vrátili se do čela tabulky

Jak odpovídali politici ve vysočinském Deník-Busu

Vysočina - Přinášíme vám vyplněný dotazník politických špiček z Vysočiny. Takto politici odpovídali na naše otázky v Deník-Busu před volbami v pátek 13. října.

Politika je v kraji pánská jízda

Vysočina - Přehled lídrů nejsilnějších politických stran na Vysočině jednoznačně ukazuje na pánskou jízdu. Ženu mají ve svém čele pouze Zelení. Před čtyřmi lety přitom stálo v čele kandidátek v kraji hned několik žen. ANO táhla vzhůru dnešní eurokomisařka Věra Jourová, ODS vedla do parlamentu Jana Fischerová, ženy stály v čele kandidátek Zelených, Pirátů i zemanovců.

Nebezpečná silnice: Na tahu Jihlava - Havlíčkův Brod se zranilo čtrnáct lidí

Havlíčkův Brod, Jihlava - Hlavní silniční tah z Havlíčkova Brodu do Jihlavy se stal v pondělí kritickým místem. Během jediného dne tam došlo ke dvěma vážným dopravním nehodám. Zranilo se při nich 14 lidí.

Školní zahrada se změní v místo relaxace i vzdělávání

Havlíčkův Brod - „Pomáhám, protože chci", to je společné motto pro 72 hodin dobrovolných aktivit po celé ČR, které pomohou lidem, nebo přírodě v našem okolí. Již pátým rokem ji pořádá Česká rada dětí a mládeže.

Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2005 - 2017, všechna práva vyhrazena.
Používáme informační servis ČTK. Kontakt na redakci.
Publikování nebo šíření obsahu Denik.cz je bez písemného souhlasu
VLTAVA LABE MEDIA a.s., zakázáno.
Marketingové podmínky. Cookies. Zrušit oznámení