V Havlíčkově domě se tak návštěvníci setkají s historií šlechtění brambor v českých zemích, s vývojem lihovarnictví nebo škrobárenství či s pranostikami a písněmi, ve kterých se o bramborách zpívá. Průvodkyně Marie Suchá zve všechny návštěvníky k prohlídce zajímavých modelů destilačních zařízení a historických sazeček, či na dobové výrobky z brambor.