Pašije v podání Benediktu se staly u svaté Anny tradicí, desítky lidí přijíždí i z okolí, aby viděly zdramatizované poslední dny Ježíše Krista.

Pašijové hry obsahují už od středověku děj z Bible o tom, jak Ježíš se svými učedníky vstoupil do Jeruzaléma, o poslední večeři Páně, o noci v Getsemanské zahradě i o zrazení Jidáše. Vrcholem je mučení a ukřižování Krista, smrt na kříži a pak slavné vzkříšení. A to vše je podtrženo jímavou i výbušnou hudbou.

V Pašijích hraje kolem 70 herců z řad Benediktu, dobrovolníků, přátel, ovšem zapojí se i lidé s postižením.

(han)