Jako první počin aktéři předvedli scénku při kácení máje, přičemž zjistili, že mají chuť dále v hraní pokračovat. Po úspěšné scénce na kácení máje následovala scénka další, tentokrát divadelní hra od Járy Cimrmana.

„Hned o prázdninách jsme se vrhli na zkoušení her Vizionář a Akt od již zmíněného Járy Cimrmana a ještě tři krátké scénky,“ vzpomíná zakládající členka Stanislava Štěpánová.

Předpremiéra těchto scének s názvem: Je to v troubě aneb Pocta českým komikům se konala v muzeu Karla Havlíčka Borovského. O týden později následovala premiéra v místní sokolovně.

Představení měla velký úspěch, který aktérům dodal chuť vrhnout se do zkoušení dalších divadelních kusů, mezitím nelenili, ale zpívali v kostele na mších, účastnili se humanitárních sbírek, vánočních bazarů, připravovali předtančení na ples a další.

Členové to myslí vážně

„V dubnu roku 2007 jsme se rozhodli, že naše seskupení zaregistrujeme. Poté proběhla ustavující schůze, načež vzniklo občanské sdružení JenTak Havlíčkova Borová,“ vypráví Štěpánová.

Tímto krokem se členové zavázali k tomu, že to myslí s jejich divadlem opravdu vážně. „Ze zákona musíme vést účetnictví, dokládat příjmy a výdaje, sestavovat účetní uzávěrku i podávat daňová přiznání,“ líčí okolnosti Štěpánová.

Postupem roku různě přicházeli a odcházeli členové a nyní se jejich počet ustálil na počtu dvacet dva. „Dokladem členství ve spolku je jako u jiných organizací členský průkaz, potvrzený Radou a zaplacený příspěvek,“ komentuje zakladatelka.

Hlavním posláním a činností členů je ochotnické divadlo. Dále také dle stanov: obnova kulturní tradice místa, podpora a rozšiřování občanských aktivit v kraji a regionu.

Důležité je také oživování mikroregionu, a to zvláště pořádáním festivalů, zábavných akcí, výstav, dílen, přednášek, seminářů, pořádání charitativních sbírek, vánočních bazarů, divadelních a hudebních vystoupení.


Naposledy se spolek blýskl veselohrou s názvem - Na letním bytě. „Hra je o paní Kapičkové, jež vlastní dům s mezipatrem, má dvě dcery na vdávání, ale nedaří se jí sehnat ženichy. Na letním bytě doufá, že budou muži méně ostražití. Výběr by tu byl: poštovní rada, doktor, ministerský úředník.., jen aby si nevšimli, že jim chce navléknout chomout,“ popisuje průběh veselohry Štěpánová.

Michaela Kasalová