Organizátoři ho každoročně pořádají s cílem přiblížit „zdravé“ veřejnosti svět duševně nemocných a zbavit ho nálepky „nebezpečných bláznů.“
Výstava ve vestibulu Staré radnice byla zároveň prodejní. Návštěvníci si mohli některý z výrobků zakoupit.

Ať už to byla umělecká keramika chráněných dílen Fokusu Vysočina opatřená speciální ochrannou známkou kraje Vysočina nebo výrobky pocházející z pracovních terapií klientů havlíčkobrodské psychiatrické léčebny. „Snad největší zájem je o tkané výrobky, například koberce nebo velké polštáře,“ informovala za pracovníky terapií léčebny Marcela Rýpalová.

Jak upřesnila, počet pracovních terapií v areálu psychiatrické léčebny za dobu posledních pěti let výrazně stoupl.

Nějakou formu terapií, ať už se jedná o tvůrčí dílny, hipoterapii, práci na zahradě nebo pracovní terapii nabízí prakticky každé oddělení.

„Ovšem výběr se řídí potřebami klientů a podle toho, kam klient z léčebny odchází. Někteří se rozhodnou pokračovat v chráněných dílnách. Jiní se vracejí zpět do normálního života, kde budou odkázaní jen sami na sebe. Pro ně pořádáme například kurzy vaření nebo práce na šicím stroji,“ vysvětlila Rýpalová.