Za velkého zájmu veřejnosti byla zahájena výstava obrazů a soch s názvem Koupání - akt ve výtvarném umění v první polovině 20. století aneb Malý exkurz do dějin umění.

K vidění jsou slavné obrazy a sochy Jana Štursy, Antonína Hudečka, Jana Preislera, Václava Špály, Rudolfa Kremličky, Karla Pokorného, Jindřicha Wielguse, Jana Baucha, Vincence Makovského, Františka Tichého, Pravoslava Kotíka, Jaroslava Šmídry, Eugena Nevana, Jaroslava Krále, Hugo Boettingera, Josefa Jiříkovského, Karla Součka, Josefa Kaplického, Antonína Procházky, Jaroslava Horejce, Bohumíra Matala, Václava Zykmunda, Zdeňka Sklenáře, Ladislava Nováka.

Všechna díla vytvořili muži

„Když se ve Vídni v roce 1928 konala mezinárodní výstava aktů, redaktor časopisu Volné směry o ní napsal, že je to pouhé vystavování nahého masa a kritizoval, že mužských aktů bylo vystaveno málo, proto tam údajně působili jako vetřelci”, řekla Deníku mladá kurátorka havlíčkobrodské výstavy Markéta Odehnalová.

Dala si proto za úkol představit ve stejném poměru akty ženské i mužské. To se jí však nepodařilo. Všechna díla totiž vytvořili výhradně muži, výtvarnice první poloviny 20. století toto téma opomíjely. „Je proto logické, že mezi devětatřiceti vystavenými obrazy a plastikami je pouze osm mužských aktů,” vypočetla kurátorka.

Dějiny umění

Výstava je velmi dobře utříděna a odpovídá svému podtitulu - Malý exkurz do dějin umění. Takže vidíme dobový symbolismus, fauvistická a kubistická díla, která kladou důraz na vnější formu, geometrickou a barevnou skladbu, jiná plátna byla ovlivněna moravským barokem i lyričností malířů 19. století.

Někteří umělci šli při své inspiraci ještě hlouběji do historie a nechali se ovlivnit antickým uměním. Protipólem klasicizujících proudů byla abstrakce a surrealismus.

„Jsou zde díla zapůjčena předními galeriemi, jejich svoz z hlediska organizačního i bezpečnostního byl velmi náročný,” poznamenala ředitelka Galerie Hana Nováková. K příjemné atmosféře vernisáže přispěla hrou na klavír studentka havlíčkobrodské umělecké školy Eva Beránková.
Zvláštní zážitek účastníci vernisáže měli z poslechu magnetofonového záznamu vzpomínky pražského boxera M. Hofreitera na to, jak šest let stával modelem slavnému sochaři Janu Štursovi, když Mistr tvořil své vrcholné dílo - sochu Raněný.

Ivo Havlík