Jan Moravec se narodil v Lípě u Havlíčkova Brodu. Nejprve sice studoval zemědělskou školu, ale brzy u něj převládlo umělecké směřování a odešel na grafickou školu do Jihlavy a do ateliéru grafiky doc. Jiřího Lindovského na Akademii výtvarných umění v Praze. „Tam vytvořil velké množství krajin, ale také figurálních kompozic, a tyto grafiky se staly základem celé jeho další tvorby,“ prozradila Markéta Odehnalová z galerie.

Ta charakterizuje jeho krajinu takto: „Je tichá a mírumilovná. Při pohledu na ni se diváku vybaví lesní zákoutí Aloise Mařáka či krajiny Antonína Chittussiho. Jan Moravec má rád krajinu Českomoravské vrchoviny a zobrazuje ji ve všech ročních obdobích. Vždy je to krajina česká – ač to může vypadat jinak, ač se může zdát, že výtvarník si vzal za inspiraci daleké, exotické kraje, ostrovy v moři ztrácející se mezi oblaky. Vždy se nakonec vyjeví, že vzdálený ostrov je kopcem nedaleko a exotika vesnicí za humny.“

Autora ovšem čas od času zlákala i inspirace města, a to třeba město noční, město zářících panelových domů, světel aut…
„Moravcova tvorba má svou logiku a vývoj – od začátku do konce je vedena jedním velikým tématem, jímž je krajina. Ať už je to krajina města, venkova či lidské duše, schované v davu. Krajina anonymní a bez názvů, krajina otevřená divákovi k pozorování, zasnění, vzpomínkám a porozumění,“ dodala Odehnalová.

Autor: Hana Tonarová