Je to už celých 10 let od doby, kdy se stala krajskou institucí.Nicméně svoje služby stálé nabízí v nevyhovujících prostorách.

Podle ředitelky Veroniky Peslerové byl a je hlavním cílem knihovny spokojený čtenář. „Před deseti lety jsme si stanovili určité ukazatele, které, jak můžeme dnes sledovat, se nám podařilo naplnit, ale dokonce desetinásobně překročit. Ať už se jedná o počet registrovaných čtenářů, počet výpůjček či různých kulturních a společenských akcí,“ konstatuje Peslerová.

Počet čtenářů stoupá

A statistika jí dává za pravdu. Zatím co v roce 2002 měla Krajská knihovna přes čtyři tisíce registrovaných čtenářů, dnes jejich počet překročil hranici šesti tisíc. Stejně tak razantně stoupl počet výpůjček. Podle Peslerové je to důsledkem toho, že se Krajská knihovna nebojí zavádět zbrusu nové služby, což přivádí do řad návštěvníků i zástupce střední generace ve věku 30 až 45 let a mládež.

„Právě v těchto uvedených kategoriích bývá čtenářů málo, ale my jim nabízíme možnost využívat moderní počítačovou techniku a efektivně trávit volný čas,“ vysvětluje ředitelka. Podle jejích zkušeností právě mládež oceňuje otevření nového m-centra, které disponuje největším archivem DVD a starší pak takzvaný bibliobox, kam mohou vracet knihy i v době, kdy má knihovna zavřeno.

Že ani zrakový handicap není na překážku, aby se člověk mohl stát stálým návštěvníkem knihovny, potvrzuje Hana Fikarová z Lípy u Havlíčkova Brodu. „Já si nemohu přečíst knížku už několik let. Proto oceňuji oddělení specializovaných služeb pro handicapované, které nám, zrakově postiženým nabízí pestrý výběr zvukových knih,“ pochvaluje si Fikarová s tím, že Krajská knihovna také aktivně spolupracuje s organizací nevidomých a slabozrakých, pro které pořádá zajímavé přednášky a besedy.

Chybějí vhodné prostory

V době, kdy knihovna v Havlíčkově Brodě činila pod hlavičkou krajské instituce teprve první krůčky, byla její ředitelkou pozdější starostka Havlíčkova Brodu Ivana Štrossová. Také ona hodnotí celých deset let práce knihovníků velmi pozitivně.

„Ukázalo se, že Krajská knihovna Vysočiny stojí na pevných základech a čtenářům nabízí skutečnou kvalitu,“ chválí Štrossová práci knihovníků. Nicméně se současnou ředitelkou Peslerovou se shodují v tom, že i po deseti letech nabízí Krajská knihovna tak kvalitní služby v nevyhovujících příliš malých prostorách. Knihy se kupí ve dvou odloučených skladech, což knihovníkům ztěžuje práci a čtenářům omezuje přístup k výpůjčkám. Podle radního Kraje Vysočina Tomáše Škaryda je ale stále ve hře možnost otevřít novou knihovnu v areálu brodské nemocnice. „Ovšem všechno záleží na penězích,“ zdůrazňuje radní. Připomínka deseti let Krajské knihovny se ale neomezí jen na včerejší oslavy, ale bude součástí veškerých aktivit letos knihovnou pořádaných, celý tento rok tak bude pro knihovníky a čtenáře výjimečný.

Pár čísel z knihovnické statistiky
Služby // rok 2002 // 2011
registrovaní čtenáři 4 796 // 6 646
výpůjčky 213 142 // 375 983
akce 372 // 1 278
uživatelé internetu 5 789 // 21 373