Výstava se zabývá příběhem italských uprchlíků za první světové války, kterým byla den ze dne nařízena evakuace a museli se uchýlit na české území. Beseda začíná v 10 hodin.

Součástí setkání pro odbornou veřejnost budou přednášky na téma uprchlíků za 1. světové války, židovských uprchlíků, nebo uprchlíků v době rakousko-pruské války. Besedy se mimo jiné zúčastní Bohuslav Rejzl z Katedry dějin a didaktiky dějepisu Univerzity Karlovy v Praze, Michal Frankl z Masarykova ústavu a archivu Akademie věd ČR nebo Wolfgang Schellenbacher.

Součástí akce je i odpolední exkurze na tyfový hřbitov z doby první světové války v Havlíčkově Brodě a závěrečná diskuze v restauraci U Zlatého lva.

Setkání bude probíhat v anglickém a českém jazyce bez tlumočníka.