Příchozí uvidí zhruba stovku děl významného českého malíře, který větší část života prožil na Světelsku, a letos si připomínáme 140. výročí jeho narození.

Vernisáž výstavy Jaroslav Panuška 1872–1958 začne v 17 hodin a promluví při ní Martina Schneiderová. Na akordeon zahraje Jitka Baštová a na loutnu Jindřich Macek. Výstava potrvá do 3. února. Stovka děl bude rozmístěna po celé budově galerie, a díky výběru děl bude zmapována celá šíře tvorby tohoto výtvarníka. Je k ní vydán i velký katalog.

Jaroslav Panuška je s Vysočinou spjat svým životem i tvorbou. Ač se narodil v Hořovicích ve středních Čechách, velkou část života však prožil v Kochánově u Světlé nad Sázavou, kde v létě roku 1958 zemřel.

„Během svého dlouhého života Panuška několikrát radikálně změnil námětovou stránku svých děl. Už na Akademii začal tvořit vodníky, umrlce, duchy, čarodějnice a další strašidelné bytosti a výjevy. Tato část jeho tvorby byla oceněna na výstavě dekadence v pražském Obecním domě na přelomu let 2006 a 2007 a o dva roky později v Bruselu," informovala Markéta Odehnalová, autorka stati o mistrově životě a díle.

Výstava i katalog přináší průřez celou malířovou tvorbou, rozdělenou do několika námětových celků: strašidla, pohádky, historie, krajiny, Vysočina, města a žánrové výjevy. „Po stěnách galerie a stránkách papíru se tak bude plížit Mrtvý, jdoucí si pro lebku, Umrlec pronásledovaný krkavci nebo Duch mrtvé matky," uvádí Odehnalová.

„Početně nejbohatší složkou výtvarníkova díla jsou krajiny. Obrazy zachycují rybníky, močály, tůně, vřesy a skály, krajinu Vysočiny, Lipnici, oblíbený dub v Kochánově. Někdy se v krajině objevují postavy, jak to vidíme na obraze Cikánky u ohně nebo Tulák," uvedla Markéta Odehnalová.

Kateřina Malá