Přehlídka divadel hrajících pro děti a mládež se dočká slavnostního zahájení ve středu 9. září ve 14 hodin na náměstí T. G. M. v Chotěboři. „I letos jsme připravili novinky. Přidali jsme dva prostory, kde se bude hrát. V knihovně bude literární dílna na téma knihy Petra Sýse Tibet a v barokním sále na zámku se bude hrát Faust," říká Lucie Pešková z pořádající organizace DDM – Střediska volného času Junior.

Jaký je vývoj počtu představení, držíte stejný, nebo jej snižujete?
Počet představení je podobný jako v minulých letech, o Divadlení je vždy zájem, a školy jsou na něj zvyklé.

Jak vybíráte a zvete soubory? Hlásí se vám i samy?
Soubory vybíráme rok dopředu na workshopu, který se pravidelně v rámci Divadlení koná. Zde vznikne základní kostra programu, poté ještě vybíráme podle časových možností. Zájemci se hlásí i sami a podle koncepce je buď do programu zařazujeme, nebo odmítáme.

Jak získáváte diváky? Stále s přehlídkou počítají místní školy a školky, i ty z okolí?
Ano, je to tak. Školy i školky s Divadlením počítají, máme stálé diváky, kteří postupně dorůstají.

Pravidelně zařazujete i představení pro dospělé…
Toto divadelní představení je formou poděkování pro naše sponzory a spolupracovníky, takže rozdáme hodně volných vstupenek. Snažíme se vždy získat nějaký grant, abychom si to mohli dovolit. V letošním roce se nám podařilo získat dotaci z Fondu Vysočiny.

Dál platí, že divadelníci se setkávají na workshopech a diskutují o své práci?
Tradice workshopů je velmi oblíbená. Jeden je směrován k problematice divadelní a řeší se na něm kvalita představení. Letos se chceme více zaměřit na nároky na mladého diváka. Vyměňují se zde kontakty a probírá program dalšího ročníku. Druhý je směrován k volnočasové pedagogice, jelikož se jedná o soubory hrající pro děti. Program chystají pedagogové z Junioru a workshop je každoročně vítaným překvapením.

Kateřina Malá