„Děti se s nimi se mohly potkat v 'pekle'. A pokud trasu zvládly, čekala na ně odměna. Jedna sladká v podobě perníčků, které klienti pekli a zdobili minulý týden, a druhou byly rybičky z pedigu. Další část klientů měla zájem o prezentaci výrobků na stánku, který měl Domov Háj na tradičních trzích,“ popsala Andrea Šeredová z Domova Háj.

U tohoto stánku se zastavovala řada zájemců. „Děkujeme všem zájemcům, kteří se přišli nejen podívat, ale také si zakoupili některý z výrobků. Zájem byl velký, a to nejen o ty s vánoční tématikou,“ vyzdvihla Šeredová.

Po odvedené práci si klienti komunitního bydlení užili i bohatý program, který Mikulášský den nabízel. „Potkali se s anděly, pouštěli lodičky a vydrželi až do ohňostroje,“ pověděla Šeredová. „Byla to moc pěkná akce,“ pochválil na závěr jeden z klientů.

Ve středu 12. prosince se koledy nesly také Světlou nad Sázavou.
Koledy letos zazní na patnácti místech. Přibyla Příseka a Boňkov