Ten přijel na Dušičkové setkání, které bylo věnováno vzpomínce na pátera Josefa Toufara a představení knihy o jeho životě a mučednické smrti „Jako bychom dnes zemřít měli", s kterou přijel autor publikace, Miloš Doležal.

Zájemců přijelo tolik, že se všichni do kostela ani nevešli, řada lidí musela zůstat venku.

Mezi přítomnými byli také příbuzní Josefa Toufara nebo svědkyně takzvaného číhošťského zázraku, během kterého se několikrát pohnul kříž na oltáři. Tuto událost využil tehdejší režim ke zatčení, věznění a umučení pátera Toufara. Dušičkového setkání se také zúčastnila řada rodáků z bývalé obce Zahrádky, která musela ustoupit přehradě Želivka.

Jedním z rodáků byla i Marie Příhodová. „Jezdíme sem pokaždé, když se tu v kostele něco koná. Dušičkové setkání se mi moc líbilo. Autorovi knihy, panu Doležalovi, jsme poskytli řadu fotografií a dalších materiálů," řekla Marie Příhodová.

Během hodiny a půl trvajícího programu byly na plátno promítány dobové fotografie pátera Toufara. Po úvodním přivítání promluvil autor publikace o páteru Toufarovi, Miloš Doležal. Poděkoval všem za poskytnuté fotografie a další materiály a pohovořil krátce o životě a kněžské službě pátera Toufara.

Poté promluvil k lidem kardinál Dominik Duka. Ten vyzdvihl páterovu osobnost a jeho osobní statečnost tváří v tvář komunistickým mučitelům ve Valdicích. „Stále mezi námi jsou lidé, kteří se nemusí zodpovídat, řeknou, že to byly jakési omyly. Čím se liší ti, kteří se pyšní srpem a kladivem od těch, kteří se pyšní hákovým křížem," řekl kardinál. „Nikdy jsem neviděl, že by alespoň utrhli pampelišku a položili ji na hrob svých obětí a řekli: odpusťte," dodal Duka.

Pak došlo i na čtení z knihy „Jako bychom dnes zemřít měli", a to strhující a dojemné pasáže popisující Toufarovo zatčení, uvěznění, mučení a jeho skon. Dušičkové setkání bylo zakončeno společnou modlitbou.