„Odstartoval v roce 2006 a jeho organizátory byla od počátku Česká centra, pražské sdružení evropských kulturních institutů sítě EUNIC (European Union National Institutes for Culture) a kulturní oddělení zahraničních velvyslanectví. Až do roku 2013 čtení probíhala pouze v Praze, poté započala spolupráce se Svazem knihovníků a informačních pracovníků (SKIP) a díky se tomu Noc literatury rozšířila i do dalších měst České republiky; v roce 2018 už se četlo v 52 městech ČR. Cílem projektu je představení a přiblížení současné evropské literatury netradičním způsobem a zároveň oživení večerního města atraktivní akcí," informovala o projektu Jana Fialová z Krajské knihovny Vysočiny.

Na různých místech čtou během večera známé osobnosti ukázky z předem určených knih. Vybírány jsou vždy tituly současné evropské literatury, které byly přeloženy a vydány v posledních dvou až třech letech.

„Krajská knihovna Vysočiny se k Noci literatury připojila v roce 2015 a od té doby ji pořádá každý rok. Letos probíhalo čtení v Krajské knihovně Vysočiny, Muzeu Vysočiny Havlíčkův Brod a Galerii výtvarného umění. V knihovně předčítal herec divadla Husa na provázku Milan Holenda z knihy Zkrotit vlka irského spisovatele Johna Banvilla, v muzeu se posluchači mohli těšit na učitele gymnázia Aleše Římana a jeho ukázku z knihy Pražské jaro britského spisovatele Simona Mawera a v galerii si vyslechli studentku havlíčkobrodského gymnázia Barboru Teclovou která představila knihu Květiny portugalského spisovatele Afonsa Cruze," upřesnila Fialová.