„Cena Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny. Kraj Vysočina ji udělí letos již podesáté. Vyhrát mohou autoři i nakladatelé, pokud je kniha s Krajem Vysočina spjatáé obsahově a tematicky. Není podmínkou, aby jejich nakladatelé či autoři byli z Kraje Vysočina,“ upřesnila za Krajskou knihovnu Vysočiny Jana Fialová. Cena je dotována částkou šedesát tisíc korun, polovinu získá autor a polovinu nakladatel. Soutěžit mohou tituly vydané od září 2020 do 17. září 2021.

Další je Cena čtenářů Krajské knihovny Vysočiny a posluchačů Českého rozhlasu Vysočina. „Knihy přihlášené do první kategorie mohou být oceněny také Cenou čtenářů Krajské knihovny Vysočiny a posluchačů Českého rozhlasu Vysočina. ČRo Vysočina věnuje výherci propagaci ve vysílání formou rozhovoru,“ vysvětlila Fialová. Přihlášení mají prostřednictvím soutěže příležitost propagovat své nakladatelství a tituly. Hlasující čtenáři jsou odměněni vstupenkami na veletrh.

Tak jako v předchozích letech bude město Havlíčkův Brod udělovat cenu za nejkrásnější knihu veletrhu. Do této kategorie budou podle Fialové zahrnuty jak knihy beletristické, tak populárně-naučné. Cena je čtyřicet tisíc korun.

Dětská kniha

Poslední je Cena Tiskáren Havlíčkův Brod, a.s., za nejkrásnější dětskou knihu. Tato kategorie je určena pro knihy, které tematicky i formou cílí na dětského čtenáře. Oceněný nakladatel získá slevu na výrobu publikace v Tiskárnách Havlíčkův Brod, a.s., ve výši 31 000 Kč.

Knihy k ocenění ve všech kategoriích bude vybírat porota, složená z pracovníků v kultuře v Kraji Vysočina. Celkového vítěze v každé kategorii (vyjma ceny čtenářů a posluchačů ČRo Vysočina) vybere předseda poroty.

Zájemci o přihlášení do soutěže mohou knihy zasílat v jednom exempláři do 17. září 2021 na adresu: Krajská knihovna Vysočiny. „Knihy přihlášené do soutěže musí být prodávány na 31. Podzimním knižním veletrhu. Nakladatelé, kteří nebudou mít k dispozici vlastní stánek, mohou své knihy umístit na stánek Krajské knihovny Vysočiny,“ zdůraznila Fialová.

Ceny za nejkrásnější knihy 31. Podzimního knižního veletrhu budou vyhlášeny na slavnostním večeru v pátek 15. října 2021 ve 20 hodin v Krajské knihovně Vysočiny Havlíčkův Brod.