Taneční sál byl slušně zaplněn, a tak úderem třinácté hodiny nastoupili všichni pozvaní účinkující, aby vyslechli slavnostní řeč hlavní pořadatelky Marie Rauerové, která pozdravila všechny přítomné a účinkující, mezi kterými byli čestní hosté, vdova po hudebním skladateli Vlastu Dvořákovi Jindřiška Dvořáková, dlouholetý rozhlasový a televizní dramaturg a scénárista Gustav Oplustil s chotí, manželé Hana a Josef Choutkovi, pořadatelé místního festivalu Dechových hudeb a také hosty tohoto setkání heligonkáře Jiřího Hampla z Dubicka u Zábřehu na Moravě a Voraře Karla Císaře z Besednice u Českého Krumlova.

Poté všichni za doprovodu harmoniky Bohuslava Vlasáka společně zazpívali píseň Ta naše písnička česká. Přidalo se i publikum a tak uctilo památku našich slavných hudebních skladatelů.

Moderátor první poloviny přehlídky, šestnáctiletý heligonkář David Krpálek, pak uvedl první účinkující a nejmladší účastnici jedenáctiletou Anežku Strážnickou z Náměště nad Oslavou. Ta ve svém vystoupení vyslovila přání, zahrát si na jevišti společně s Václavem Janečkem z Vorařů, což se jí splnilo. Pak již probíhalo vše podle scénáře a postupně zde zahráli – Josef Pecka - Jiří Kavalír, Josef Veselý - Ladislav Strnad, Luboš Janů, moravský virtuos Jiří Hampl, jihočeští Voraři Karel Císař - Václav Janeček.

Po přestávce, vyplněné losování tomboly, pokračovali v programu Marie a Pavel Fišerovi, poté moderátor druhé poloviny programu Bohuslav Vlasák uvedl svého předchůdce Davida Krpálka. Další pak byl Vladimír Hájek, pak sám Bohuslav Vlasák a posledními byla Podmelechovská heligonka ve složení Stanislav Dlouhý - František Touška - František Pavelka.

Vzdálení hosté tohoto setkání – Voraři a Jiří Hampl – dostali ještě možnost zahrát na závěr a tak toho patřičně využili. Karel Císař pozval přítomné na jejich 38. ročník Setkání heligonkářů v Besednici 28. září a spolupořadatel zdejšího setkání Luboš Janů poděkoval všem za účast, sponzorům, pořadatelům a obsluhujícímu personálu a pozval také na další tradiční akci ve Světlé nad Sázavou – Přehlídku dechovek 26. října, kterou pořádá firma Jochovo Josefa Choutky.

Zbývá uvést, že celý program ladil do zvuku David Kadlčík a kamerou natáčel Jan Šafařík. Děkujeme všem pořadatelům z ČSŽ a účinkujícím, kteří zde předvedli své umění hry na krásné a libozvučné nástroje, doplněné vlastním zpěvem. Všem se to moc líbilo a určitě se rádi budou do Světlé nad Sázavou vracet.

Karel Novotný, misionář DH