Eva Brodská vystudovala v ateliéru profesora Antonína Kybala na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Její gobelíny jsou utkány z přírodních materiálů tradičními řemeslnými postupy. Patří ke stěžejním dílům textilní tvorby u nás. Jiří Brodský absolvoval Akademii výtvarných umění u profesorů Vladimíra Sychry a Bohuslava Slánského. Kromě vlastní tvorby restauruje staré obrazy a nástěnné malby. V tomto oboru patří mezi naše nejuznávanější autority. Nedávno restauroval nově objevený obraz Karla Škréty z poloviny 17. století a podílel se na záchraně barokního pivovaru v Roudnici nad Labem.

Ivo Havlík