„Akademického sochaře Otakara Marcina, rodáka z Prahy, osud zavál na Vysočinu již v roce 1972. Kraj si ho podmanil, vracel se sem a nakonec od roku 1989 zakotvil natrvalo. Na Lipnici působil deset let jako vedoucí kamenosochařského ateliéru, který vlastně celý z bývalého kamenického učiliště vybudoval," řekla Deníku Hana Nováková, ředitelka Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě.

Vedle volné sochařské tvorby a pedagogické činnosti se Marcin věnuje především restaurování.

Ačkoli je autorem řady soch, plastik a daších děl, které zdobí veřejná prostranství a instituce v Praze a v mnoha dalších místech Česka a Slovenska, jeho dílo veřejnost až tolik nezná. Podle Novákové je to dáno tím, že sochař volnou tvorbu ze skromnosti sobě vlastní často nevystavuje, dosud měl pouze sedm samostatných výstav, z toho jich pět bylo v hlavním městě Praze.

Začínal v ateliéru  Břetislava Bendy

„Jeho realizované sochy v krajině mnohdy bereme jako její samozřejmou součást a málokdy je spojujeme s autorem. Přitom na Vysočině například zhotovil žulovou kašnu ve Světlé nad Sázavou, pískovcovou sochu Jana Nepomuckého v Přísece, sochu husitského kazatele Markolta ve Zbraslavicích, žulové sousoší Milenci na Lipnici," jmenuje alespoň některá Marcinova díla Hana Nováková.  Ředitelka brodské galerie připomíná, že výtvarník začínal v ateliéru akademického sochaře Břetislava Bendy, jehož hlavním tvůrčím motivem byla modelace ženského těla, a ta je také častým námětem i pro Otakara Marcina, který oteřeně tvrdí, že „žádný lepší námět nezná".

Marcin má svůj ateliér v Nové Vsi u Leštiny. V něm pracuje s různě tvrdými dřevy, pálenou hlínou, rozličnými druhy kamene, bronzem, sklobetonem i umělým kamenem.

Všemu předchází bozzetto. Drobnější sochařská skica z hlíny, vosku nebo sádry někdy bývá oddělena od vykonavatelské práce řemeslníka, proto obyčejně mívá větší hodnotu než konečné dílo.

Akademický sochař Otakar Marcin, pedagog Umělecko-průmyslové akademie ve Světlé nad Sázavou, letos slaví životní jubileum – 75 let.

U této příležitosti až do 28. srpna vystavuje, spolu s akademickým malířem Josefem Saskou, v gotických prostorách hradu Lipnice nad Sázavou. Vhodnější prostor pro tak rozsáhlou expozici dvou velkých umělců z Vysočiny by se sotva jinde našel. 

Ivo Havlík