Na jednu vstupenku se tak zájemci budou moci od 11. prosince podívat do havlíčkobrodské Galerie výtvarného umění i sousedního Muzea Vysočiny, kde uvidí ty nejcennější a nejzajímavější předměty z depozitářů všech sbírkotvorných institucí Kraje Vysočina. Výstava umožní nahlédnout do muzejního a galerijního zákulisí a přiblíží každodenní práci muzejníků a galeristů, a to až do 28. února příštího roku.
Vernisáž v pátek

Společné slavnostní zahájení výstavy se uskuteční v prostorách muzea 11. prosince v 17 hodin. Hudební doprovod zajistí duo Jitka Baštová – akordeon a Jindřich Macek – loutna.

„Výstava je rozdělena na muzejní a galerijní část. Poklady muzeí Vysočiny prezentují přírodní, kulturní a historické bohatství regionu. Návštěvník uvidí exponáty z živé přírody, vzácné nerosty, zajímavé archeologické nálezy, dochované předměty lidové kultury, cenná výtvarná díla starého umění," vysvětlila ředitelka brodské galerie Hana Nováková.

Dodala, že poklady galerií Vysočiny představí obrazy, kresby, grafiku, ilustrace, sochy a skleněné plastiky z období od 2. poloviny 19. století po současnost a budou prezentovány ve všech výstavních prostorách havlíčkobrodské galerie včetně těch, které jsou vyhrazeny stálé expozici. Výčet autorů je opravdu pestrý – od Oldřicha Blažíčka, Oty Bubeníčka, přes Josefa Václava Myslbeka až po Olbrama Zoubka a další.

„Rozšířena bude o řadu prací ze sbírek havlíčkobrodské galerie vybraných kmenových autorů majících vztah k našemu regionu," doplnila Nováková a vypočítala některé z nich: Milan Košař, Jaroslav Panuška, Jan Exnar, Pavel Sukdolák, Venda Truhlářová, Jan Zrzavý a další. Chybět nebudou komentované prohlídky, dětský koutek a doprovodné programy pro děti.

V Muzeu Vysočiny Havlíčkův Brod zaplní výstava celé přízemí a patro budovy a část exponátů bude i přímo z jeho depozitářů. „Z vystavených exponátů je možné upozornit například na unikátní soubor minerálů z Muzea Vysočiny Jihlava a Muzea Vysočin Třebíč, výstavu etnografických sbírek z Muzea Vysočiny v Pelhřimově a Muzea Vysočiny Jihlava," vypočítal ředitel muzea Jiří Jedlička. Doplnil, že ze sbírek brodského muzea bude představena zcela nově restaurovaná kniha Postila – sbírka kázání evangelického kazatele Martina Filadelfa Zámrského z roku 1592.

Atraktivní Postila

„Velmi poškozená kniha prošla náročným restaurováním, byla digitalizována a zanedlouho bude zpřístupněna veřejnosti na stránkách www.manuscriptorium.cz.

Postila je dochována pouze v 10 exemplářích z původně vydaných 800 kusů, z nichž jeden je uložen právě v Muzeu Vysočiny Havlíčkův Brod. Na význam a velkou cenu knihy upozornil muzejní pracovníky současný evangelický farář z Horní Krupé David Šorm. Kniha je ojedinělá z hlediska dějin evangelické církve na našem území a z hlediska dějin regionálních, neboť se k ní váže velmi zajímavý příběh uchovávání a znovuobjevení," prozradil Jiří Jedlička z Muzea Vysočiny.