Jde 
o kdysi dosti známé poutní místo, které si po revoluci postupně získávalo své jméno zpět. Od 10 hodin se uskuteční mše svatá, kterou celebruje Grzegorz Puszkiewicz, od 16 hodin následuje křížová cesta a od 17 hodin slouží bohoslužbu královéhradecký biskup Jan Vokál.

„Havlíčkobrodským duchovním se podařilo pozvat 
na svatoanenskou pouť do Pohledu otce biskupa Jana poprvé. Má tu nejen rodinné vazby, ale třeba brodský kaplan P. Damian byl vysvěcený na kněze právě jím. A snad 
i završená rekonstrukce poutního kostela představuje jistý impulz k účasti našeho duchovního pastýře," řekl zástupce pohledské farnosti Jan Novotný.

Voda ze studánky vydrží dlouho

Svatoanenská pouť patří na Havlíčkobrodsku k těm největším. Kolik lidí dorazí, ovšem záleží na řadě faktorů včetně programu a počasí. „Návštěvnosti pomůže charismatický kněz, návštěva pana biskupa či hezké počasí. Obecně ovšem tradičních věřících poutníků ubývá, a tak je jen na nás, zda se nám podaří oslovit také náhodné kolemjdoucí, kteří si přišli poslechnout kousek kázání nebo zavzpomínat, jak sem s prarodiči chodili," dodal Jan Novotný.

Na jednu mši svatou přijde většinou tak sto až stopadesát věřících. Ovšem zvedá se zájem o individuální poutě farností či zájezdy ke kostelíkům během léta, a počet lidí, kteří tam chodí třeba vpodvečer jen tak posedět na lavičku či zapálit svíčku do některé z kapliček.

Klasické pouťové atrakce už sem nejezdí v takové míře jako dřív. „Některým se účast nevyplatí, se zbývajícími je rozumná domluva, průběh mší nebývá rušen. Také počet stánků klesá, pamatuji, že dříve sahal špalír stánkařů až k hlavni silnici, dnes končí 
u budovy bývalých lázní," zavzpomínal Novotný.

Připomněl také, že pohledská svatá Anna je i dnes proslulá především díky dobré a trvanlivé vodě, takže nejen o pouti ale 
i po celý rok je u studánky živo. Poutní areál během léta slouží i jako hezká „obřadní síň" pro civilní sňatky.

Další program
SOBOTA:
Kostel svatého Ondřeje v Pohledu: Benefiční koncert, vystoupí Jana Wallingerová, Ondřej Štefáček a František Petr
NEDĚLE:
Kostel svaté Anny: 
7.30 – modlitba růžence, 
8.00 – mše svatá, slouží Rudolf Zahálka, od 9.00 – Damián Kristián Vrchovský, od 10.30 – hlavní mše, celebruje Erik Tvrdoň
Kostel svatého Ondřej: 
14.30 – svátostné požehnání

Kateřina Malá