Zemřel 3. ledna 1923 v Lipnici nad Sázavou. Radko Pytlík, Haškův životopisec, zaznamenal poslední dny života historicky nejpřekládanějšího českého spisovatele. Poslední den roku 1922 Hašek chtěl řádně oslavit, ale večer  už těžce dýchal a nemohl mluvit. „Na Nový rok už bylo zle. Všechno, co snědl, tak zvrátil. Švec Krupička, který ho navštívil, viděl na stolku jen mléko. Hrom do krávy uhoď, která první začala dojit, prohodil Hašek těžce, nutě se do úsměvu," píše Radko Pytlík. Druhého ledna nastala krize.

Hašek už nemohl pozřít ani sousto. A nadešla osudná noc, po níž se k ránu chrčivý dech nemocného zastavil.

Podlomené zdraví

Příčinou předčasného Haškova úmrtí v pouhých 39 letech bylo jeho špatné zdraví, které podlomily světová válka a občanská válka v Rusku, ale také pijáctví a bohémský život.

Lipnický farář Semerád trval na tom, aby Hašek byl pohřben v koutě hřbitova za márnicí, kam se ukládali sebevrazi. Nakonec souhlasil s výkopem hrobu u zadní zdi hřbitova.

Eduard Bass později založil společnost, která za přispění dědiců rov obložila deskami z lipnické žuly. Radko Pytlík uvádí, že v den Haškova úmrtí na Lipnici přijel z Prahy spisovatelův bratr Bohuslav Hašek, ale živého sourozence už nezastihl, na mrtvého se odmítl podívat, nejbližším vlakem odjel zpět. Slib, že bratrovy ostatky nechá převézt do Prahy ke kremaci, nesplnil.

Pohřeb se konal v sobotu 6. ledna. „Na místní poměry byl důstojný. Vždyť to bylo poprvé, co na Lipnici zemřel český spisovatel. Lidé se dostavili bez rozdílu stavu a politického přesvědčení. Rakev nesli na hřbitov místní Sokolové, nad hrobem mluvil vzdělavatel Jednoty Bedřich Mareš. Sokolský pěvecký sbor, řízený varhaníkem Niederlem, zapěl chorál Anděl lásky od Beethovena. Nakonec zahrála kapela státní hymnu," uvádí Pytlík.

Na pohřeb z Prahy přijel jedenáctiletý syn spisovatele Richard Hašek. Jeho syn shodného jména a příjmení, tedy již vnuk, v lipnickém hostinci U České koruny, v němž Jaroslav Hašek napsal dva ze tří dílů Švejka, dobrým pohostinstvím uchovává památku svého dědečka. Rok, do něhož jsme před třemi dny vstoupili, není jubilejní jenom ve vztahu k Haškovu úmrtí. V dubnu si rovněž připomeneme 130. výročí jeho narození.

Ivo Havlík