V knize naleznete množství zobrazení historické podoby Pelhřimova. Tato kniha přináší rovněž poutavý text o životě jejich autora Jaroslava Zieglera, v níž vůbec poprvé představuje život i kompletní dochované dílo tohoto výjimečného tvůrce. Jaroslav Ziegler se narodil v roce 1886 v Černovicích, zemřel v roce 1974 v Čejkově u Nového Rychnova. Více než půl století spolupracoval s pelhřimovským muzeem na obrazových rekonstrukcích historické zástavby Pelhřimova. Jeho životní osudy však zdaleka nejsou spojeny jen s Pelhřimovskem. Vystudoval práva a řadu let zastával úřednické a diplomatické posty na prvorepublikových ministerstvech, ve třicátých letech 20. století byl generálním konzulem v Mnichově. Byl perzekuován jak nacistickým, tak komunistickým režimem. Na prahu 2. světové války byl vězněn v Praze a Berlíně kvůli podezření ze spoluúčasti na plánování atentátu na Adolfa Hitlera, v padesátých letech byl vystěhován z rodinné vily v Pelhřimově do podnájmu v malé vesnici Čejkov, kde strávil posledních dvacet let svého života.. Knihu graficky zpracovala a vytiskla Nová tiskárna Pelhřimov. Knihu si můžete zakoupit přímo v muzeu na Masarykově náměstí v Pelhřimově. Pokud ji chcete zaslat poštou je možné si ji objednat úřes email muzeum.pelhrimov@muzeumpe.cz nebo na telefonním čísle 565 323 184.