Římskokatolická farnosti Přibyslav dnes od 14.30 hodin všechny srdečně zve na „Živý betlém“, který se bude konat ve farní stodole místní ŘK farnosti. V doprovodném programu budou dílničky pro děti, vystoupí děti z Dětské scholičky, děti z místní mateřské školy či ukázka práce kováře. Prodej výrobků – čaje, perníčky, náušnice, keramika, látkové ozdoby. Od 16 hodin pak bude k vidění Živý betlém - opět s živým oslíkem - cesta z Nazareta do Betléma, příchod sv. Josefa a Panny Marie do Betléma, narození Ježíška, příchod Tří králů s dary pro Ježíška, vánoční koledy, dojde i na rozdání dárečků dětem. Zajištěno bude i pohoštění pro děti a dospělé.