V centru nabízeny filmy ve 3D kině, planetárium nabízí představení aktuální noční oblohy a promítání filmu. Od 10.00 hodin zahájí program planetária s filmem Polaris, veselou vzdělávací pohádkou nejen pro děti, od 13 pokračuje filmem Slunce: Hvězda života a smrti. Od 15 hodin bude promítán opět film Polaris, od 18 hodin pak proběhne v centru promítání filmu Oceány: Naše modrá planeta, vzdělávacím hitem z dílny BBC. Od 19.15 následuje v planetáriu pozorování dalekohledem, pokud reálné počasí neumožní pozorování oblohy dalekohledem, proběhne náhradní prodloužený program.

nutná rezervace na telefonním čísle 731 118 793