Dětské oddělení Krajské knihovny Vysočiny připravuje pro děti odpoledne plná tvoření, čtení a dovádění nazvaná Duhové hrátky. Jednou týdně se část dětského oddělení změní na zábavný koutek. Činnosti jsou rozdělené do tří bloků: Dílnička, Xbox, Dovádění. Vítáni jsou jak rodiče s dětmi, tak i ostatní „hravé bytosti“. Vše je pro vás na dětském oddělení připraveno – nejen materiál, ale i výtvarné příručky plné nápadů.