V sále Obecního domu Rozsochatec můžete dnes v 15.00 hodin zhlédnout scénické představení České mše vánoční – Divadelní Rybovku. Repríza divácky úspěšného představení, ve kterém Smíšený pěvecký sbor Doubravan s divadelním spolkem SCHOD a Východočeským akademickým orchestrem sehrají autorskou verzi České mše vánoční Jakuba Jana Ryby. Součástí koncertu bude i výstava vánoční výzdoby.