V letošním roce bude poprvé tradiční vánoční jarmark pořádán na hradě v Lipnici nad Sázavou. Kromě vánočních koled a písní v podání sboru Besharmonie, budou ke koupi výrobky žáků lipnické školy, proběhnou vánoční dílničky, kde se můžete naučit vyrábět vánoční výzdobu a vše vyvrcholí živým betlémem. Akci pořádá Město Lipnice nad Sázavou ve spolupráci se základní školou. Občerstvení zajištěno.