V letošním roce uplynulo 170. let od narození evangelického reformovaného faráře Jana Karafiáta (1846 -1929) a zároveň 140 let od úplně prvního vydání knihy, jež se stala v českém kulturně historickém kontextu první původní českou autorskou moderní knihou pro děti – Broučci.

Karafiát text sepsal ve chvílích oddechu od své náročné pastorské činnosti a vydal jej anonymně na své náklady v roce 1876. Poetický, částečně moralizující příběh každodenního života svatojánských broučků, vyprávěných jednoduchým dětským jazykem je plný evangelické pokory a poslušnosti. Text seznamuje dětského čtenáře s ročním cyklem a s ním spojeným životním koloběhem, jehož přirozenou součástí je smrt. Byť se může zdát, že je Karafiátův příběh v současnosti ryze přežitý, můžeme dnes napočítat na sto vydání této jedinečné knihy.

První vydání našlo krátkou odezvu pouze v evangelickém tisku, jinak prošlo téměř bez povšimnutí, až v 90. letech 19. století jej zviditelnili Gustav Gamma Jaroš a Jan Herben v časopisu Čas. Nastal tzv. druhý život Broučků. První tři vydání nakladatelé předložili čtenářům bez ilustrací. Až v roce 1902 při přípravě čtvrtého vydání byl osloven mladý český výtvarník Vojtěch Preissig k ilustrování textu. Jednalo se o první komplexní výtvarné zpracování knihy pro děti. Zrodila se umělecká ilustrace české dětské knihy, jež obsahovala symbiózu obsahu i idey textu, doplněné o celkovou jednotnou grafickou úpravu, neboť teprve jednota slova a obrazu tvoří dětskou knihu jako celek.

Jak šel čas s výtvarným pojetím jediného textu během dlouhých sta let, můžeme na výstavě sledovat v pracích dvaceti vybraných výtvarníků z celkového počtu téměř čtyřiceti autorů, kteří se zhostili ilustrování Karafiátových Broučků. Chronologicky představíme ilustrace od prvního vydání od Vojtěcha Preissiga, přes ilustrace z 20. a 30. let 20. století, např. Rudolfa Matese po velké množství různých autorů ilustrujících Broučky v období okupace, např. představíme skvělé kresby Marie Fischerové – Kvěchové či Ondřeje Sekory, až po vynikající a světově oceněné ilustrační pojetí knihy z pera Jiřího Trnky v šedesátých letech. Na dlouhou dobu to bylo poslední vydání Broučků, což se změnilo po roce 1989. Tuto éru zastupují současní autoři v podání Vlasty Švejdové, Vlasty Baránkové či ultramoderního pojetí 3D ilustrací Aleše Čumy. Vystaveny jsou původní první knižní výtisky, dobové rozmnoženiny, tisky a originály ilustrací od více jak dvaceti různých vypůjčitelů z veřejných i soukromých sbírek. Výstavu prezentuje i připravený katalog.

Výstava bude zahájena slavnostní vernisáží ve čtvrtek 22. září v havlíčkobrodské Galerii výtvarného umění a potrvá do 27. listopadu.

Mgr. Daniela Růžičková