Svoje díla vystavuje v Galerii Na Půdě ve Světlé nad Sázavou ještě do 18. listopadu.

„Název výstavy, Vidět to, neslučuje vystavené věci po stránce obsahu nebo tématu, ale sjednocuje ji ideově. Chtěl bych, aby „Vidět to" bylo jakýmsi horizontem v dálce, ke kterému se snažím dojít, bod, ve kterém se ve svém malování něčeho dotknu. Těžkým úkolem jsem si dal to, aby světlo nebylo na věcech, ale aby světlo bylo věcmi. To mne žene k abstraktnějšímu budování malby a táhne mne to směrem k přírodě," popisuje Gruber.