Do ZUŠ Open se přihlásilo celkem 355 základních uměleckých škol z celé České republiky a záštitu nad projektem převzala paní Magdalena Kožená se slovy: „Základní umělecké školy tvoří kořeny naší kulturnosti, naší lásky k umění. Ve světovém měřítku jsou zcela unikátním vzdělávacím systémem, který je třeba hýčkat, rozvíjet a podporovat.“

K celostátní akci se připojila také naše ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod, a to nejen v Havlíčkově Brodě, ale souběžně také v Přibyslavi, kde sídlí naše pobočka. V hlavním sídle školy v Havlíčkově Brodě jsme začali již dopoledním koncertem v Obchodním centru Alej. Po obědě připravily všechny vyučované obory (hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický) velmi pestrý a bohatý program od 14 hodin na Havlíčkově náměstí. Posledně jmenovaný obor měl na starost kompletní uvádění nastudovaných vystoupení na venkovním pódiu, kde se prezentovaly jednotlivé třídy hudebního oboru, všechny soubory pracující na naší základní umělecké škole i taneční obor.

Četná překvapení si pro kolemjdoucí spoluobčany připravil v plenéru i obor výtvarný, ten navíc v odpoledních hodinách otevřel slavnostně svoji výstavu výtvarných prací v sále ZUŠ, který se tak "proměnil ve výstavní síň". Naše umělecké obory byly v podvečerním čase nachystány na workshopy pro dospělé.

A jak to vypadalo v Přibyslavi? Pódium připravené na Bechyňově náměstí přímo před budovou pobočky základní umělecké školy skvěle lákalo k poslechu procházející přibyslavskou veřejnost, ale i návštěvníky v přilehlé kavárně. Učitelé vyučující jednotlivé hudební obory na pobočce (hra na akordeon, klavír, kytaru, housle, dechové nástroje a zpěv) vytvořili pestré dvou a půl hodinové vystoupení.

Velkým štěstím byla přízeň počasí, které nám vydrželo až do doby, kdy byly nástroje sklizeny i aparatura naložena a zavezena do bezpečí. OPEN ZUŠ v přibyslavském podání měla dvě části – koncert na náměstí od 14.00 hodin nazvaný „Předprázdninové hraní na náměstí“, a také podvečerní workshopy pro dospělé od 16.30 hodin s podtitulem „ Dospěláci, pojďte si zahrát či zazpívat“. Na pódiu vystoupilo celkem 37 žáků sólově i v rozmanitých seskupeních, jmenujme např. sborový zpěv s doprovodem akordeonu, kytarové trio, kytarové duo, zpěv s doprovodem houslí nebo čtyřruční klavír. Celý program jsem zde osobně prováděl svým mluveným slovem.

Pro četné žáky to pod širým nebem na náměstí bylo zcela nové prostředí a pro mnohé také první zkušenost s přizvučením, proto bych jim všem rád pogratuloval k výkonům i reprezentaci svých oborů. Velké poděkování patří i celému našemu pedagogickému týmu ZUŠ na obou našich pracovištích. Na závěr mi dovolte poděkovat také Městu Havlíčkův Brod za poskytnutí veřejného prostoru na náměstí a podporu s kvalitním zvučením, dále Městu Přibyslav, které pro celou venkovní akci zajistilo stavbu ohrazeného pódia i lavičky ve stínu pro posluchače, a Kulturnímu zařízení města Přibyslav za přizvučení.

Vizi Open ZUŠ: "Abychom mohli upevnit, zviditelnit a podpořit základní umělecké školy v České republice, musíme pracovat společně,“ se nám, věřím, podařilo naplnit a v příštích letech projekt naší týmovou aktivitou opět rádi podpoříme!

Jindřich Macek, ředitel ZUŠ