Místo piva byly na stole půllitry s kofolou, místo skleniček vína čaj a káva, ale všude vládla dobrá nálada a srdečnost. Tak slaví abstinenti. Všechno začíná pomalu a nenápadně, už toho bylo dost, naše loď  dobrý kurz má. Slovy této klubové hymny slíbili „Klusáci" sobě a svým blízkým: „Opilé nás už nedostanou."

Závislost si oběti nevybírá

Havlíčkobrodský Klus byl založen  v listopadu roku 1973. U jeho zrodu stál lékař Vladimír Kysylka. Na první schůzku přišli dva lidé. Dnes má Klus 44 členů, patří k nejlepším  v republice. Dobrou duší klubu je psycholožka Eva Holendová, doktora Kysylku vystřídala jeho dcera.

Závislost si nevybírá. V havlíčkobrodském Klusu se scházejí jak lidé manuálně pracující, tak ženy v domácnosti i osoby s vysokoškolským vzděláním. Jejich osudy jsou pestré a zajímavé. Spojuje ale jeden velký cíl, uspěšně abstinovat.
„Už v Želivu na léčení jsem věděl, že chci být členem Klusu," zdůraznil pan Ladislav, který abstinuje už víc než 10 let. Pan Vladimír z Humpolce společně s výročím Klusu oslavil svoje kulaté narozeniny.  Jak prozradil, začal s léčbou v Jihlavě. Prošel  si i fází, kdy měl dojem, že on, přesto že je alkoholik, žádnou léčbu ani terapii nepotřebuje. Nakonec vstoupil do řad Klusu a jak zdůraznil, je za to vděčný.

Léčebnou život nekončí

Například Zdeněk Baloun z Havlíčkova Brodu vydržel bez pití skoro čtvrt stoleí a věří, že to tak bude nadosmrti. „ Moje cesta k léčbě byla klikatá. Na začátku jsem se chtěl v léčebně takříkajíc zašít  před problémy, ale léčba mi změnila život," zdůraznil Zdeněk, který v současné době pracuje jako dobrovolník a  terapeut.

Chce usnadnit život těm, kteří se stejně jako on potýkají se závislostí. Navíc pomáhal založit klubový časopis , vede o každém setkání Klusu pečlivé záznamy do kroniky, točí je na video a zveřejňuje je na webových stránkách Klusu. Že pobyt v léčebně pro alkoholově závislé neznamená hanbu a pád na dno, je důkazem  Dana Křemenáková, která po léčbě vystudovala vysokou školu, pracuje jako psychoterapeut. Společně s manželem úspěšně abstinují a pořádají rekondiční pobyty pro bývalé pacienty léčeben a jejich rodiny.

Havlíčkobrodskému Klusu přijeli přát členové protialkoholních klubů z celé republiky. Čestným hostem byla bezesporu zdravotní sestra Arnoštka Maťová, celoživotní družka legendárního  doktora Jaroslava Skály, který jako jeden z prvních zavedl v tehdejším Československu moderní metody léčby alkoholově závislých.
„Abstinuji víc než 30 let. K abstinenci jsem přivedla i doktora Skálu, protože jsem se rozhodla, že budeme solidární s našimi pacienty. Když je chceme přesvědčit aby přestali pít, nesmíme být pokrytci," zdůraznila paní Arnoštka.