Práce jim šla pěkně od ruky a během sobotního dopoledne zasadili několik desítek ovocných stromů a keřů. Konkrétně pak jabloní, hrušní, třešní, višní, švestek, blum, angreštu, malin, ostružin, zimostrázu, rakytníku a dalších.
„S výsadbou budeme pokračovat i v příštím roce. Škálu stromků bychom chtěli ještě rozšířit, a to například o moruše", řekl celoživotní milovník přírody a někdejší skaut Lukáš Sejkora.

Ten se ujal organizační stránky věci a zhruba hektarovou louku v lese u silnice mezi Ronovem nad Sázavou a obcí Hřiště, orientovanou na jih, si od města Přibyslavi pronajal.

„Myšlenka lesních zahrad, nebo chcete-li také jedlých lesů, mně zaujala již před několika lety. A také jsem měl možnost podílet se na postupné obnově starého meruňkového sadu nedaleko Brna. Mohu se tedy pochlubit i nějakou tou drobnou zkušeností," usmál se Sejkora. Právě on  zakoupil všechny stromky a keře, které se ale okamžikem výsadby staly majetkem města Přibyslavi.

Pokud by se lesním zahradám vystavovaly zvláštní rodné listy, pak by na tom „klopotském" byla uvedena i celá řádka jmen skautů a skautek z oddílů Světlušky, Pírka a Ledňáčci, ale také dětí z přírodovědného kroužku Otakárek přibyslavské základní školy a tamní organizace Českého červeného kříže.

Ti všichni totiž, společně se svými vedoucími, docela obyčejnou louku v lesní zahradu proměnili. Napsáno by tam bylo i jméno Veroniky Trdé z Přibyslavi, skautky z oddílu Ledňáčci, žákyně osmé třídy a členky kroužku Otakárek.
„Práce je tady dost, ale zvládneme ji. Nejprve bylo potřeba vyhloubit jamky. Před vsazením stromku nebo keře jsme je pořádně prolili vodou a zasypali hlínou. Musí se to také dobře ušlápnout. Každý stromek jsme oplotili a přivázali k dřevěnému kolíku. Měly by tak být dobře chráněné před zvěří a před větrem," vysvětlila Veronika. Ta se pochlubila, že několik stromů vysadila už dřív. „V okolí skautské chatky u přibyslavské cyklostezky jsme sázeli smrčky. Byla jsem se tam podívat a všechny rostou," řekla sympatická dívka.

Na ovoci ze stromů a keřů, které v lesní zahradě u rybníka v Klopotech časem vyroste a dozraje, si pochutnají nejen kolemjdoucí, ale stane se také potravou zvířat a ptáků.

To je podle Lukáše Sejkory hlavní smysl jedlého lesa, který poroste jen s minimálními zásahy ze strany člověka. V případě, že stromy onemocní nebo dokonce odumřou, budou ošetřeny výhradně přírodními prostředky, popřípadě je nahradí výsadba nová. Hnojivem jim budou živiny, které se uvolní z mulčování trávy.
Lesní zahrada v Klopotech u Přibyslavi ale není jediným cílem, který si lidé sdružení kolem Lukáše Sejkory v uvedené lokalitě do budoucna dali. „Časem bychom tady chtěli vyhloubit také  dvě nebo až tři tůně. Aby tady mohly žít i populace obojživelníků a dalších živočichů," uvedl Sejkora.

Ten nikterak neskrýval svoje přání, aby o lesní zahradě vědělo co nejvíce lidí z Přibyslavi a širokého okolí.
„Povědomost veřejnosti je do jisté míry i prevencí před případnými nenechavci," myslí si Sejkora a věří, že nápad zřizovat lesní zahrady se na Havlíčkobrodsku, potažmo celé Vysočině, ujme a brzy se objeví další.